+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

EU Konzultanti

Informacije

EU Konzultanti

EU konzultanti su stručnjaci koji sudjeluju u razradi projektne ideje, pripremi dokumentacije projekta, sastavljanju projektne prijave, realizaciji projekta te educiranju poduzetnika o tržišnim potporama.

13
Godina iskustva

5
Stručnjaka

Osnovna svrha EU konzultanata je pomoć poduzetnicima radi ostvarivanja i/ili zadržavanja konkurentnosti. EU konzultanti su stručnjaci koji sudjeluju u razradi projektne ideje, pripremi dokumentacije projekta, sastavljanju projektne prijave, realizaciji projekta te educiranju poduzetnika o tržišnim potporama. EU konzultanti djeluju kao svojevrsna spona koja, svojim znanjem i sposobnostima, povezuje javni i privati sektor.

EU konzultanti moraju posjedovati sposobnost objektivnog promatranja projekta, administrativnu prihvatljivost projekta, odlično oznavati terminologiju EU, inovativno upravljanje projektima kao i općenita znanja i vještine koja su specifična za tu djelatnost. EU konzultanti ružaju širok spektar usluga a ono što je svima zajedničko jest to da se moraju držati određenih pravila i principa kako bi projekt bio uspješan. Kod EU konzultanta je vrlo važna interdisciplinarnost, profesionalnost, spremnost na konstantno učenje, jer je potrebno svladati više područja, koja se moraju odrađivati istodobno uz veliku volju i predanost, jer konzultanti si ne mogu priuštiti gubitak entuzijazma na projektima. Promišljen odabir konzultanata i kvalitetna suradnja predstavlja presudni faktor uspjeha za mala i srednja poduzeća.

EU konzultanti – zašto ih angažirati?

Konzalting kao djelatnost mnogi definiraju kao sposobnost “prodavanje magle” te iz tog razloga odlučuju sami aplicirati na natječaj. Iako će manji udio poduzetnika neminovno u tome i uspjeti, finalizacija provedbe projekta biti će i dalje upitna, a osnovna djelatnost zbog malog broja kadra zapuštena. Većina takvih pokušaja rezultirati će nespjehom koji će biti višestruko veći u odnosu na prvotni angažman onzultantske firme.

Dok mnogi klijenti imaju pozitivna iskustva sa konzultantima, ima i onih koji su požalili svoj trud, novac i vrijeme. Uzrok je to šarolikosti konzultantskih firmi, poluprofesionalnosti kod obavljanja posla i neznanja. Unatoč tome, konstantno se povećava potražnja za onzultantskim uslugama jer EU konzultanti pružaju firmama veću sigurnost od vanjskih rizika te inovativna i kvalitetna rješenja za rast i razvoj. Najvažniji razlozi za angažman konzultanata su nedostatak stručnog kadra koji bi se bavio projektom a s time povezan i nedostatak znanja te objektivan i neovisan pogled na situaciju. Mala i srednja poduzeća rjeđe ostvaruju suradnju sa konzultantima zbog straha od previsokih troškova i neiskustva u suradnji. Međutim, bitno je naglasiti da EU konzultanti opstaju jer stvaraju dodatnu vrijednost svojim klijentima a i sami su najčešće u kategoriji malih i srednjih poduzeća pa najbolje mogu razumijeti izazove s kojima se suočavaju njihovi klijenti. Pri sklapanju posla, EU konzultanti dijele rizik sa svojim klijentima i često ostvaruju prihod tek nakon što klijent povuče sredstva iz EU fondova.

EU konzultanti – kako odabrati najboljeg?

Najvažniji kriterij pri odabiru konzultanta jest svesti rizik na najmanju moguću razinu, cijena pritom ne bi trebala predstavljati ključnu varijablu. Također konzultant pojedinac vjerojatno posjeduje manje znanja, iskustva i podrške nego EU konzultanti zaposleni u jednoj firmi. S druge strane pojedinac konzultant može pružiti specifično individualno iskustvo u određenoj djelatnosti. Manje konzultantske kuće mogu osigurati puno individualniji pristup i uslugu po mjeri pa nisu prikladne za velike projekte, dok velike jesu i imaju standardne procese kojih se moraju pridržavati. Pri odabiru EU konzultanta bitno je obratiti pozornost na njegove reference, biografiju, iskustvo, preporuku, međusobno slaganje i razumijevanje. Kada je projekt kompleksniji, potrebno je tražiti konzultanta sa više iskustva na sličnim poslovima. Pritom je važan element iskustvo firme u općenitom smislu a još bitnije iskustvo članova projektnog tima s kojima ćete raditi.

Radi olakšanja odabira konzultanta, klijent bi trebao definirati specifične kriterije kao što su primjerice:

 • entuzijazam
 • metodologija rada
 • razumijevanje problematike
 • iskustvo
 • praktičnost
 • izvršenje posla u predviđenom roku
 • jasna i razumljiva prezentacija
 • iskrenost
 • objektivnost
 • etika
 • podudaranje osobnosti managera/klijenta i konzultanata
 • kohezija tima i sl.

Nakon odabira najboljeg kandidata, EU konzultanti će postati privremeni dio tima poduzeća te je stoga potrebno redovito održavati sastanke s njima radi što bolje suradnje i uspješnosti projekta. Ukoliko je potrebno, treba im osigurati ured i svu potrebnu uredsku opremu, dokumente i izvještaje koji se tiču projekta, tehničku i tajničku podršku. Tijekom suradnje s konzultantima, potrebno je pratiti napredak projekta radi korekcije i/ili dogovora u radu te eventualnog prekida suradnje radi nezadovoljstva pruženom uslugom. Međutim, uvijek treba težiti i fleksibilnosti kao i razumijevanju za određene nepredviđene poteškoće izazvane vanjskim rizicima.

 

Postoji sedam faza konzultantskog procesa:

1. osjećaj svrhe

2. skupljanje podataka

3. dijagnoza

4. zajednički dizajn programa

5. implementacija programa

6. evaluacija

7. stabilizacija

 

Koliko koštaju EU konzultanti?

Cijene konzultantskih usluga nisu pravno regulirane pa je potrebno dobro odvagnuti koliko platiti takvu uslugu i što se zapravo plaća. Kod  dređivanja cijene za usluge konzultanata nije jednostavno odrediti visinu iste jer na nju utječu brojni faktori. Najčešće se radi o fiksnom dijelu za pripremu projekta i postotku od uspjeha odnosno odobravanja projekta. Postotak varira prema visini iznosa odobrenog iz EU fonda a najčešće iznosi od dva do osam posto sredstva, s time da neki EU konzultanti nastoje naplatiti usluge prije isplate sredstava. Postoji i varijanta kojom se može dogovoriti cijena ukoliko je poznat točan broj dana za dogovoreni posao. Za male projekte je specifično da se isplata obavlja nakon završenog posla. Obročna isplata uobičajena je kod dugotrajnijih projekata, a termini isplate su predmet ugovora. Korisno je i unaprijed dogovoriti dodatne troškove u smislu uredskih i putnih troškova. U njihovom plaćanju mogu sudjelovati obje strane, ali može biti i rugačije dogovoreno.

Kod angažiranja EU konzultanta uvijek se treba fokusirati na očekivanu dodanu vrijednost koja je dobivena suradnjom. Često se klijenti okusiraju samo na trošak i prema tom kriteriju angažiraju konzultante. Iz tog razloga postoji velika vjerojatnost razočaranja u rezultate poslovne suradnje. Očekivane koristi i troškove treba unaprijed definirati i dogovoriti. Uspjeh suradnje ovisi o kriterijima selekcije, dobroj ripremi i vođenju projekta suradnje.