+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

Natječaji

Prava ideja

Natječaji

 • Poduzeća
  Poduzeća

  JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

  - by Prava ideja

  Natječaj:
  OTVOREN!

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

  DATUM:
  Od 30.04.2021 do 30.05.2021.

  KOLIČINA SREDSTAVA:
  7.500.000.000,00 kn

  PREDMET I CILJ NATJEČAJA
  Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova  kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

  Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

   

  PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
  Mikro, mali ili srednji poduzetnici.

  C Prerađivačkoj industriji

   

  PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI
  Prihvatljivi troškovi:
  – ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata, preuređenje i modernizacija, nabava – – novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila, nabava softvera…),
  – unaprjeđenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova,
  – usavršavanje,
  – uvođenje grijanja i hlađenje,
  – promidžba i vidljivost,
  – priprema projektne dokumentacije,
  – savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti.

   

  INTENZITET POTPORE
  Intenzitet potpore:

  VRSTA POTPORE/TROŠKA SREDNJI PODUZETNIK MIKRO I MALI PODUZETNIK
  Regionalne potpore

  35%

  45%

  Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

  50%

  Potpore za usavršavanje

  60%-70%

  70%

  Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

  50%

  Potpore male vrijednosti – za pripremu dokumentacije projektnog prijedloga, implementaciju energetski učinkovitog grijanja i hlađenja, aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja .

  75%

  Bespovratna sredstva:

  Minimalni iznos bespovratnih sredstava:  500.000,00 kn
  Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.400.000,00 kn

   

  Za više informacija vam stojimo na raspolaganju! 

   

  EKIPA PRAVA IDEJA

 • Poduzeća
  Poduzeća

  R&D – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, Faza 2

  - by Prava ideja

  UID:
  KK.01.2.1.02

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

  DATUM:
  Od 17.02.2020. do 29.06.2020.

  KOLIČINA SREDSTAVA:
  770.000.000,00 kn

  Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj.

  Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu).

  Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 31. siječnja 2020. godine od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

  PREDMET NATJEČAJA
  Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

  Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja Strategije pametne specijalizacije RH kroz:

  – potpore za projekte istraživanja i razvoja

  – regionalne potpore za ulaganje

  PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
  Prihvatljivi prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Prihvatljivo je i partnerstvo.

  PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
  Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

  Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

  1) industrijsko istraživanje,
  2) eksperimentalni razvoj,
  3) studije izvedivosti.

  INTENZITET POTPORE
  1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

  Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

  1) industrijsko istraživanje;
  2) eksperimentalni razvoj;
  3) studija izvedivosti.

  Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

  1) 50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
  2) 25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
  3) 70 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.
  *pod određenim uvjetima postotak sufinanciranja se može povećati

  2. Regionalne potpore za ulaganje
  Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta.

  Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade od 24. travnja 2014. godine. Intenzitet regionalne potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

  a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
  b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
  c) 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

   

  Kontaktirajte nas za više informacija!

 • Poduzeća
  Poduzeća

  NOVOSTI – travanj 2020

  - by Prava ideja

  Za vas smo napravili sažetak svih otvorenih i najvaljenih natječaja.

                                 PREUZMITE NAJNOVIJE OBAVJESTI!

 • EU natječaji
  EU natječajiŽupanije, općine, javne institucije, društva

  OBZOR 2020 – EIC Accelerator Pilot (ex SME Instrument Faza 2)

  - by Prava ideja

  PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  Mikro, mala i srednje velika poduzeća; Moguća je jedino samostalna prijava (registracija konzorcija nije dopuštena). Sjedište poduzeća mora biti u državi članici EU ili pridruženoj državi Obzor 2020.

  Novo: dopušteno je da dio aktivnosti koje su ključne za provedbu projekta izvodi vanjski izvođač.

  PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  Troškovi rada, materijalni troškovi, troškovi putovanja i smještaja, troškovi vanjskih stručnjaka, troškovi opreme.

  1. FAZA – EIC ACCELERATOR PILOT FAZA 2

  U drugoj fazi projekta opravdane su sljedeće aktivnosti: testiranje, poboljšanje prototipa, pilotiranje, proizvodnja konačnog proizvoda, dovršavanje marketinške strategije i druge aktivnosti koje će omogućiti da vaša inovacija (proizvod, proces, usluga) prijeđe u fazu koja je spremna za tržište. Ukoliko su potrebna dodatna istraživanja i to je opravdano u ovoj fazi . Predviđen je zaključak tehnološkog razvoja rješenja zrelog za tržište.

  Visina subvencije: 70% tj. između 0,5 i 2,5 milijuna eura    odnosno

  70% tj. između 0,5 i 2,5 milijuna eura bespovratnih sredstava + do 15 milijuna eura vlasničkog kapitala

  Trajanje projekta: do 24 mjeseca.

  Rezultat: Gotov proizvod/usluga / proces spreman za ulazak na tržište.

  Rok: 19. 5. 2020 i 7. 10. 2020.

  Ponovna prijava projektnih prijedloga moguća je na svaki pojedinačni datum otvaranja.

  Odabrani projekti faze 2 koristiti će 12 dana besplatnih savjetovanja od strane izabranog konzultanta iz područja po njihovom izboru (širenje poslovanja, razvoj ideja, marketing itd.) Pored toga, vodstvo poduzeća dobiti će besplatno mentorstvo od 3 dana u smislu jačanja kompetencija vodstvenog kadra mladih poduzeća.

  Evaluacija projekta odvija se u dvije faze:

  1) pisana anonimna evaluacija projektnih prijedloga od strane imenovanih evaluatora

  2) prezentacijski razgovor u Bruxellesu.

  U drugoj fazi evaluacije pisano ocjenjivanje iz prve faze više nije relevantno, primjenjuje se samo evaluacija 5-članih odbora na razgovoru.

  PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  EIC Accelerator pilot formalni je nasljednik već dobro poznatog MSP instrumenta, a počeo se uvoditi ovog ljeta. Pilotski će se izvađati do 2020 godine, a ako rezultati budu ohrabrujući, uvesti će se kao punopravni natječaj u razdoblju 2021.-2027. s novim programskim razdobljem (Horizon Europe).

  To je natječaj namijenjen isključivo mikro, malim i srednjim poduzećima, a njegova namjena je podržati bespovratnim sredstvima sve inovativne projekte s visokim rizikom ulaska na tržište koji imaju visoku razinu rasta, razvoja te internacionalizacije. Cilj programa je osigurati financiranje istraživanja i razvoja europskim visoko-tehnološkim kompanijama i start-up poduzećima.

   

  OTVORENI TENDERI: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  Poduzeća

  NOVA USLUGA – poslovni coaching

  - by Prava ideja

  training-2874597_1920

  POSLOVNI COACH je profesionalac s poslovnim background-om koji će vam pomoći svojim iskustvom, voditi će vas u  razvoju, postavljanju ili rasti vašeg poslovanja. Uz pomoć Poslovnog Coacha razjasniti ćete si vaše ciljeve i postaviti učinkovite strategije poslovanja. Pomoći će vam razvijate vještine i da zadobijete resurse koji su potrebni da vaša tvrtka napreduje.

  S njim ćete se vi ili vaši zaposlenici susretati na redovitoj bazi: na susretima u živo, putem telefona ili on-line komunikacije. Angažmanom osobe izvan vašeg okruženja svaki puta ćete imati priliku proći trenutnu ili nadolazeću problematiku poslovanja, te pronaći konvencionalna, često i nekonvencionalna “out of the box” rješenja.

  Sve uspješne tvrtke u svijetu imaju svog Coacha, zašto ga ne bi i Vi imali?

  POSEBNA PONUDA –  PRAVA IDEJA vam je osigurala individualne besplatne konzultacije gdje ćemo vam rado odgovoriti na sva vaša pitanja. Javite nam se:  info@nlp-coach.net

  consulting-2045573_1920

  Ako vam se čini da se u svojem poslovanju vrtite u krug na vrtuljku kao hrčak, ili ako vašu tvrtku prepoznajete u donjoj priči – tada je za vas trenutak da angažirate Coacha:

  Postoji priča o četvero ljudi po imenu Svatko, Netko, Bilotko i Nitko.

  Trebalo je obaviti jedan važan posao i Svatko je mislio da će ga Netko obaviti. Bilotko je to mogao učiniti, ali  Nitko nije htio.  Netko se zbog toga naljutio jer to je bio posao za Svakoga. Svatko je opet mislio da bi ga Bilotko mogao obaviti, no Nitko nije shvatio da ga Netko ne želi obaviti. Na kraju je Svatko krivio Nekoga, jer Nitko nije učinio ono što je mogao napraviti Bilotko.

  coach-407290_1280

  Proces rada:

  • Detektiranje problema po metodi Neuro-lingvističkog programiranja
  • Analiza trenutnog stanja iz različitih kuteva gledanja
  • Nacrt puta i postavljanje vaših ciljeva poslovanja (SMART model)
  • Izrada akcijskog plana i potpora u izvođenju
  • Detaljno mjerenje rezultata po ROI modelu (Return on investment)

  Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati : info@nlp-coach.net

 • Županije, općine, javne institucije, društva
  Županije, općine, javne institucije, društva

  TURIZAM – Revitalizacija brownfield lokacija

  - by Prava ideja

  UID:
  više poziva

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

  DATUM:
  2014 – 2020

  KOLIČINA SREDSTAVA:
  13 milijuna HRK po županiji/gradu

  Predmet poziva je revitalizacija brownfield lokacija.

  PODRUČJE
  1. Turizam
  2. Zaštita okoliša

  Prijavitelji su jedinice lokalne samouprave. Partnerstvo nije prihvatljivo.

  zagreb-2133033_1920

  Cilj Poziva je ulaganje u obnovu zapuštene lokacije na području osječke Tvrđe radi budućeg korištenje prostora kao Centra za posjetitelje.

  Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

  Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dodijeljen u sklopu ovog Poziva je   OD  3.500.000 HRK  DO  50.000.000,00 HRK

  Sufinanciranje projekta od strane prijavitelja u sklopu ovog Poziva je obvezno. Prijavitelj se obvezuje osigurati:

  1. sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova Projekta te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova u sklopu ovog Poziva,
  2. sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova.

   

  Prihvatljivi prijavitelji i partneri

  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

   

  Za svaku županiju/grad otvara se odvojeni poziv. Kontaktirajte nas za više informacija o mogućnostima za vašu županiju/grad.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati :

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  KREDITI – najpovoljniji krediti za poljoprivredu

  - by Prava ideja

  FI-ruralni-razvoj-logo-300x200

  Pojedinačna JAMSTVA za ruralni razvoj

   

  ZNAČAJKA / INSTRUMENT Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj
  Ciljana skupina mirko, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR 2014.-2020. prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
  Maksimalni iznos jamstva 1.300.000 EUR
  Maksimalna stopa jamstva do 70%
  do 80% za mlade poljoprivrednike* i mljekarski sektor
  Minimalno trajanje jamstva 12 mjeseci
  Maksimalno trajanje jamstva 15 godina
  Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo osnovna i povezana obrtna sredstva
  Udio obrtnih sredstava do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši
  Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva) 0,25% iznosa odobrenog jamstva
  0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor
  Obuhvat jamstva glavnica kredita
  Potpora Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER / GBER) i/ili javna potpora u skladu s Prilogom 2 Uredbe (EU) br. 1305/2013
  Instrumenti osiguranja Zadužnice subjekta, vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

   

   

  KREDIT – Mikro zajam za ruralni razvoj

  Značajka /
  Proizvod (financijski instrument)
  Mikro zajam za ruralni razvoj
  Ciljana skupina Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
  Iznos Od 1.000 EUR do 25.000 EUR
  Kamatna stopa* – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
  – 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor
  Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci
  Rok otplate Do 5 godina, uključujući poček
  Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
  Potpora De minimis, javna potpora
  Namjena – osnovna sredstva
  – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

   

  KREDIT – Mali zajam za ruralni razvoj

  Značajka /
  Proizvod (financijski instrument)
  Mali zajam za ruralni razvoj
  Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
  Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR
  Kamatna stopa* – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
  – 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor
  Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci
  Rok otplate Do 10 godina, uključujući poček
  Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
  Potpora – De minimis, javna potpora
  Namjena – osnovna sredstva
  – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

   

  HBOR KREDIT – INVESTICIJE PRIVATNOG SEKTORA

  1. KORISNICI KREDITA
  Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

  2. NAMJENA KREDITA
  ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
  obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

  3. NAČIN KREDITIRANJA
  kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci,
  izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

  4. IZNOS KREDITA
  u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
  najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*.
  *HBOR može razmotriti kreditiranje 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a.

  6. KAMATNA STOPA

  1,5% GODIŠNJE, FIKSNA
  KRITERIJI: za poslovne subjekte koji su tržišno konkurentni* i ulažu u djelatnosti od posebnog interesa*
  Mogućnosti sniženja:
  – 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih**
  do – 1,5 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine***

  2% GODIŠNJE, FIKSNA

  KRITERIJI: za poslovne subjekte koji ulažu na posebna područja RH* i tržišno su konkurentni*
  Mogućnosti sniženja:
  – 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih**
  do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine***

  3% GODIŠNJE, FIKSNA

  KRITERIJI: za ostale poslovne subjekte
  Mogućnosti sniženja:
  – 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih**
  do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine***

  LEGENDA:

  *Posebna područja RH, djelatnosti od posebnog interesa i kriteriji za definiranje tržišno konkurentnih subjekata nalaze se u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

  Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

  **Sniženje kamatne stope za zapošljavanje mladihIzjava MSPIzjava Mid-Cap

  ***Sniženje kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

   

   

  Za više informacija Vam stojimo na raspolaganju!

  M: +385 99 384 7171

  E: info@pravaideja.eu

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  NAJPOVOLJNIJI krediti za poljoprivredu

  - by Prava ideja

  tractor-3637477_1920

  Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, i to u sljedećim tipovima operacija:

  1. ·         4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  2. ·         4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  3. ·         4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
  4. ·         4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  5. ·         4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
  6. ·         6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  7. ·         8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima
  8. ·         8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

   

  Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva (kao što su primjerice kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva), a glavne značajke zajmova su:

  MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

  Ciljna skupina Mikro, mali subjekti gospodarstva
  Namjena zajmova Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
  Iznos u EUR 1.000 – 25.000 EUR (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
  Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim  primateljima
  Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja
  Kamatna stopa 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor
  Rok korištenja 6 mjeseci
  Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
  Rok i način otplate Do 5 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
  Instrument osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
  Državna potpora
  De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

   

  MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

  Ciljna skupina Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
  Namjena zajmova Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
  Iznos u EUR 25.001 – 50.000 EUR (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
  Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
  Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća
  Kamatna stopa 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor
  Rok korištenja 6 mjeseci
  Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
  Rok i način otplate Do 10 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata, kvartalna otplata glavnice i kamate
  Instrument osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
  Državna potpora De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati :

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  PoduzećaPoljoprivreda

  PODUZETNIŠTVO – Znakovi kvalitete

  - by Prava ideja

  UID:
  KK. 03.2.1.11

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

  DATUM:
  Od 10.09.2018 do 29.06.2020.

  KOLIČINA SREDSTAVA:
  7.500.000,00 kn

  Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

  – „Hrvatska kvaliteta“
  – „Izvorno hrvatsko“
  – „Tradicijski obrti”,
  – „Umjetnički obrti”.

  Poziv „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11., namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

  Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

  Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

  –        „Hrvatska kvaliteta“
  –        „Izvorno hrvatsko“
  –        „Tradicijski obrti”,
  –        „Umjetnički obrti”.

  Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

  –          Hrvatske gospodarske komore
  –          Hrvatske obrtničke komore

  Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

  Ukupna alokacija: 7.500.000,00 HRK

  Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)

  Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):

  Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna.

  Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

  Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna.

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati :

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  Poduzeća

  PODUZETNIŠTVO – internacionalizacija poslovanja (SAJMOVI)

  - by Prava ideja

  UID:
  KK.03.2.1.16

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

  DATUM:

  29.06.2020

  KOLIČINA SREDSTAVA:

  58.000.000,00 kuna

  Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

  Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

   book-fair-678358_1920

   

  Predmet natječaja:

  Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda(usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

  Prijave će se zaprimati od 30. listopada 2018. godine.

   

   

  Intenzitet potpore:

  1. min. 100.000,00 HRK,
  2. max. 1.000.000,00 HRK,
  3. do 65 % prihvatljivih troškova za srednja poduzeća,
  4. do 85 % za mikro i mala poduzeća.

  Prihvatljivi troškovi:

  1. troškovi izložbenog prostora,
  2. troškovi upravljanja izložbenim prostorom (do 15 % ukupne vrijednosti projektnog prijedloga),
  3. troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH (do 15.000,00 HRK),
  4. troškovi izrade analize tržišta, strategije izvoza i izrade analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih (do 38.000,00 HRK),
  5. troškovi informiranja i vidljivosti do 2.000,00 HRK.

  Prihvatljive aktivnosti:

  1. nastup na međunarodnom sajmu izvan RH koji ima najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih  poslovnih posjetitelja i koji je upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de,
  2. troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,
  3. informiranje i vidljivost projekta.
  Trajanje projekta je maksimalno 24 mjeseca.

  Prihvatljivi prijavitelji:

  Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi. Natječajem su isključeni:

  • određeni sektori,
  • određene NKD djelatnosti,
  • prijavitelji koji nemaju registriran poslovni nastan u RH,
  • prijavitelji u postupku likvidacije, predstečajne nagodbe i u stečaju,
  • prijavitelji s nepodmirenim obvezama,
  • prijavitelji koji nisu registrirani za obavljanje gospdoarske djelatnosti najkasnije u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga,
  • prijavitelji koji nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.
  • prijavitelji koji su u prošloj poslovnoj godini ostvarili gubitak,
  • prijavitelji u blokadi.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  Poduzeća

  Inovacijski vaučeri za MSP-ove

  - by Prava ideja

  UID:
  KK.03.2.2.03.

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

  DATUM:
  Od 21.05.2018 do 29.06.2020.

  KOLIČINA SREDSTAVA:

  50.000.000,00 kn

  Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

  plant-164500_1280

  Najniži iznos bespovratnih sredstava za inovacije: 10.000,00 HRK

  Najviši iznos bespovratnih sredstava za inovacije: 75.000,00 HRK

  Intenzitet potpore za inovacije: do 85% prihvatljivih troškova

  Cilj Poziva: pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

  Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali ili srednji poduzetnici

  Projektne aktivnosti ne smiju biti primijenjene u sljedećim sektorima :

  • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68),
  • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92),
  • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66),
  • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69),
  • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava,
  • djelatnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda.

  Prihvatljive aktivnosti kod inovacija:

  1. testiranje proizvoda, usluge ili procesa
  2. spitivanje proizvoda, usluge ili procesa
  3. demonstracijske aktivnosti
  4. stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa.

  Datum prijave: 21.06. 2018 DO 29.06.2020 ili DO ISKORIŠTENJA SREDSTAVA!

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati :

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

   

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  Poljoprivreda – Grad ZAGREB 2020

  - by Prava ideja

  Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020.

  Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19) gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020. godini.

  KORISNIK POTPORE:

  2.1.Korisnik potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada može biti mikro, mali i srednji poduzetnik definiran u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima sukladnima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193 od 1. srpnja 2014. – u daljnjem tekstu: Uredba 702/2014), upisan u Upisnik poljoprivrednika koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

  2.2.Korisnik potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta može biti poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednika koji djeluje u poljoprivrednom sektoru i koji je stvarno proizvodio zadnjih pet godina prije zatvaranja.

  PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

  3.1.Prihvatljivi troškovi za premještaj poljoprivrednih zgrada su:

  – troškovi rastavljanja, premještanja i ponovne izgradnje postojećih objekata,

  – troškovi rastavljanja, premještanja i ponovne izgradnje čime se ti objekti moderniziraju ili se povećaju proizvodni kapaciteti.

  3.2.Prihvatljivi troškovi za zatvaranje proizvodnih kapaciteta su:

  – naknada za gubitak vrijednosti imovine u visini njezine trenutačne prodajne vrijednosti,

  – naknada za uništenje proizvodnog kapaciteta.

  ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

  Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 20.04.2020.

   

  Za više informacija stojimo Vam na raspolaganju!

  E: info@pravaideja.eu

  M: +385 99 384 7171

   

   

 • Poduzeća
  PoduzećaPoljoprivreda

  TURIZAM 2020

  - by Prava ideja

  UID:
  Mjera 6.4.1

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM:

  NAJAVA za 2020. godinu

  KOLIČINA SREDSTAVA:

  Svrha natječaja

  Svrha ovoga Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

  Korisnici

  Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 2.000 eura

  Visina javne potpore

  Od 3.500 eura do najviše 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine

  images (4)

  Bespovratna sredstva za ruralni turizam do 200.000 eura – Mjera 6.4 – EU fondovi

   

  Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi), trgovačka društva i obrti upisani u Upisnik poljoprivrednika imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva za svoja ulaganja u ruralnom turizmu i drugim aktivnostima u ruralnom području.
  Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata. Projektna sredstva mogu se dobiti i za kupnju zemljišta u iznosu od maksimalno 10% od ukupnog troška projekta.

  Objava natječaja 
  očekuje se tijekom 2020. godine i podrazumijeva ulaganje u razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti.

  Kroz Mjeru 6.4 postoji  mogućnost ishođenja do 70% od istih ulaganja bespovratno, u iznosu do 200.000 eura.
  Bespovratna sredstva u predmetnom iznosu moguće je ishoditi za razvoj i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti. U nepoljoprivredne djelatnosti uključene su sljedeće aktivnosti:
  1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
  2. tradicijski obrti, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
  3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
  4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda

  Uvjeti prihvatljivosti projekta:

   

  1. biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
  2. projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
  3. pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
  4. kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
  5. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
  6. fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
  7. imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
  8. projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
  9. korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

  Potrebno je napomenuti da od 2021. godine kreće novi Program ruralnog razvoja (2021.-2027. godine) koji će donijeti nove smjernice i promjene u pogledu iznosa bespovratnih sredstava i aktivnosti ulaganja.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

  - by Prava ideja

  UID:
  Mjera 4.2.1.

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

  DATUM:

  KOLIČINA SREDSTAVA:

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

   

  Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR, osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 100.000 EUR.

   

   

  Intenzitet potpore po projektu je 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, i do 70% za mlade poljoprivrednike. 

  Naznaka:

  a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede

  B) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

   

  Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 31. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu do 17. listopada 2018.  godine do 12:00 sati.

   

  Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 400.000.000,00 HRK od čega:

  · 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR SO

  · 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO

  · 120.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO·

  · 80.000.000,00 HRK za ulaganja u sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

  03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  Ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (ruralni turizam i dr.) – 6.2.

  - by Prava ideja

  UID:
  Mjera 6.2.1.

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM:

  NAJAVA za 2020. godinu

  KOLIČINA SREDSTAVA:

  Svrha natječaja

  Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

  Korisnici

  Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 1.000 eura

  Visina javne potpore

  50.000 eura u protuvrijednosti u kunama

  Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova do 50.000 EUR.
  Uskoro očekujemo raspisivanje natječaja za Mjeru 6.2. putem koje poljoprivredna gospodarstva mogu dobiti potporu u iznosu od 50.000 eura bespovratno. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrt natječaja za Mjeru 6.2. na portalu e-savjetovanje gdje su svi zainteresirani mogli iznijeti svoje prijedloge i iskazati vlastita mišljenja u svezi natječaja. Za više informacija te provjeru svih uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 099 384 7171

  Predmetni natječaj namijenjen je isključivo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) i pravnim osobama (obrt, trgovačko društvo) koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno godinu dana (u trenutku objave nacrta Natječaja – 14.02.2020.).

  Mjera 6.2. omogućuje ishođenje bespovratnih sredstava za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u iznosu od 50.000 eura s intenzitetom potpore 100%. Isplatu je moguće dobiti u 2 rate pri čemu se prva rata u iznosu od 25.000 eura isplaćuje avansno, dok za preostali dio od 25.000 eura treba osigurati vlastita sredstva ili kredit te se povrat isplaćuje na kraju ulaganja nakon realizacije svih projektom planiranih aktivnosti.

  Uvjeti prihvatljivosti:
  • Korisnik ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji se traži potpora.
  • Korisnik mora imati sjedište poljoprivrednog gospodarstva u JLS (jedinici lokalne samouprave) u kojoj će se projekt odvijati ili u susjednoj JLS.
  • Naselje u kojem se obavlja ulaganje ne smije imati više od 5.000 stanovnika.
  • U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar JLS koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI.
  • Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura.
  • Neprihvatljive aktivnosti su: rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi, i oprema (izuzev opreme/linija za preradu) i kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu.
  • Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

  Trajanje projekta

  Trajanje projekta može trajati najduže: do 24 mjeseca za građenje ILI do 12 mjeseci za opremanje.

  Predmetni uvjeti odnose se na uvjete iz Nacrta natječaja zbog čega postoji mogućnost njihove promjene, posebno uvjeta koji se odnosi na ograničavanje ulaganja u smještajne kapacitete unutar JLS svrstane u skupine od I-VI prema indeksu razvijenosti.

  Ukoliko vas zanima mjera koja omogućuje ishođenje bespovratnih sredstava (do 200.000 eura) za razvoj već postojeće nepoljoprivredne djelatnosti u sklopu postojećeg poljoprivrednog gospodarstva pročitajte više o Mjeri 6.4.1.

   

   

  Jenny & Jay's Cafe

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

   

   

 • Poduzeća
  PoduzećaŽupanije, općine, javne institucije, društva

  IRI – Razvoj novih proizvoda

  - by Prava ideja

  Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

   

  CILJ ZAKONA

  Povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj (IRI) i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u IRI te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na IRI projektima.

  NAJVIŠI IZNOS POTPORE

  • za pretežno temeljno istraživanje: do 300.000,00 eura po poduzetniku po projektu,
  • za pretežno industrijsko istraživanje: do 200.000,00 eura po poduzetniku po projektu,
  • za pretežno eksperimentalni razvoj: do 100.000,00 eura po poduzetniku po projektu,
  • za studije izvedivosti do 50.000,00 eura po studiji.
  Ukupni iznosi mogu se povećati ako više od 50% troškova istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se pribavljaju isključivo za projekt, poduzetnik ugovori s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.
  Najviši ukupni zbirni iznos potpore za IRI projekt je sljedeći:
  • za pretežno temeljno istraživanje: do 40 milijuna eura po poduzetniku po projektu,
  • za pretežno industrijsko istraživanje: do 20 milijuna eura po poduzetniku po projektu,
  • za pretežno eksperimentalni razvoj: do 15 milijuna eura po poduzetniku po projektu,
  • za studiju izvedivosti do 7,5 milijuna eura po poduzetniku po projektu.
  Korisnik ostvaruje potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice za prihvatljive IRI projekata odnosno za studije izvedivosti, sukladno propisima o porezu na dobit odnosno porezu na dohodak, u sljedećim ukupnim postocima:
  • 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja,
  • 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja,
  • 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj,
  • 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.
  Intenzitet potpore:
  • 100 % iznosa prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja,
  • 50 % iznosa prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja,
  • 25 % iznosa prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj,
  • 50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.
  Intenziteti potpore za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj mogu se uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje i za eksperimentalni razvoj:
  • za 20-postotnih bodova za male poduzetnike te za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike
  • za 15-postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
   • projekt uključuje učinkovitu suradnju
   • ako se rezultati projekta objavljuju širokoj javnosti na konferencijama, objavom u repozitorijima s otvorenim pristupom ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.
  Intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se uvećati za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike i 20-postotnih bodova za male poduzetnike.

  PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  Mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

  PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

  Projekt može trajati najviše 3 godine.

  Prihvatljivi su slijedeći troškovi:

  • troškovi osoblja, koji uključuju troškove plaća i naknada istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu u razmjernom dijelu radnog vremena,
  • troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt,
  • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt (do 30 % ukupnih prihvatljivih troškova),
  • izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta,
  • dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja,
  • izrada studije izvedivosti.
  Neopravdani su troškovi u sektorima:
  • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68),
  • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92),
  • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake 64, 65, 66),
  • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD oznake 87, 88),
  • trgovina na malo i veliko (NKD oznake 45, 46, 47).

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  Primarna poljoprivredna proizvodnja – mjera 4.1.

  - by Prava ideja

   

  Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (peradarstvo) – U NAJAVI

  Svrha natječaja

  Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva – prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja

  Korisnici

  Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te evidentirane u Upisnik farmi kokoši nesilica

   

   

  Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (krumpir) – U NAJAVI

  Svrha natječaja

  Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća – krumpir

  Korisnici

  Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

  Visina javne potpore

  Visina javne potpore iznosi 50.000 – 500.000 eura u protuvrijednosti u kunama

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. GODINA

  - by Prava ideja

  boat-207129_1920

   

   

  Republika Hrvatska kao punopravna članica Europske unije ostvaruje pravo na korištenje potpore iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR), financijskog instrumenta Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine.

  Europski fond za pomorstvo i ribarstvo doprinosi promicanju konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, potiče provedbu Zajedničke ribarstvene politike, promiče uravnotežen i uključiv teritorijalni razvoj ribarstvenih područja i područja u akvakulturi te potiče razvoj i provedbu Integrirane pomorske politike na način koji nadopunjuje kohezijsku politiku i Zajedničku ribarstvenu politiku.

  Jedinstveni dokument koji će sadržavati odabrane prioritete i ciljeve koji se trebaju ostvariti uz pomoć mjera strukturne politike u ribarstvu sufinanciranih sredstvima potpore iz EFPR-a je Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.–2020.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

   

 • Poduzeća
  Poduzeća

  PODUZETNIŠTVO – Najava natječaja za klastere MSP poduzeća u 2020. godini

  - by Prava ideja

  NAJAVA NATJEČAJA ZA 2020. GODINU

   

  Cilj: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu

  Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici

  • ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera
  • operativne potpore za inovacijske klastere

   

  Za sva pitanja stojimo Vama na raspolaganju:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  POLJOPRIVERDA 2020 – Plan objave natječaja

  - by Prava ideja

  logo

   

  INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA 2020.
  Mjera 1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja       Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja  kontinuirano
  Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima Mjera 2 Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima kontinuirano
  Mjera 19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ Siječanj 2020.
  Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ Veljača 2020.

   

  Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ Veljača 2020.

   

  Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ Veljača 2020.

   

  Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ Veljača 2020.
  Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ Ožujak 2020.

   

  Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ Ožujak 2020.

   

  Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ Ožujak 2020.

   

  Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 10.2. „Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi“ Ožujak 2020.

   

  Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 „Operativne skupine“ Ožujak 2020.
  Mjera 17 – Upravljanje rizicima 17.1.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ Ožujak 2020.
  Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ Travanj 2020.
  Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ Travanj 2020.
  Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 „Neproizvodna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ Travanj 2020.

   

  Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ Travanj 2020.

   

  Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ Svibanj 2020.
  Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 „Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija“ Svibanj 2020.
  Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ Svibanj 2020.
  Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir Lipanj 2020.
  Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ Rujan 2020.
  Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Prelazak sa kaveznog na alternativni način držanja u proizvodnji konzumnih jaja Studeni 2020.

  Za sva pitanja stojimo Vama na raspolaganju:

  E: info@pravaideja.eu

  ​M: +385/99 384 71 71

 • Poduzeća
  Poduzeća

  Zakon o poticanju ulaganja – OPREMA i R&D

  - by Prava ideja

  industry-2630319_1920

  Prihvatljive aktivnosti

  1. proizvodno-prerađivačke aktivnosti,
  2. razvojno-inovacijske aktivnosti,
  3. aktivnosti poslovne podrške,
  4. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.

  Potporama se osigurava jedan ili više ovih ciljeva:

  1. unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
  2. veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
  3. razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti,
  4. povećanje poduzetničke konkurentnosti,
  5. ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske.

  Pojmovi

  Ulaganje, početno ulaganje, odnosno projekt ulaganja je početno ulaganje za mikro, male, srednje i velike poduzetnike u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore:

  • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja ili
  • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike ili
  • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja.

  Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

   

  Veliki projekti ulaganja odnose se na početne projekte ulaganja s prihvatljivim troškovima višim od iznosa od 50.000.000,00 eura.

   

  Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu poslovne jedinice korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna najmanje 5.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine nakon završetka radova.

   

  Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za radno intenzivne projekte ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore koja omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.

  Prihvatljivi troškovi ulaganja

  1. Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
   • -> Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu znači da nabavljena imovina treba biti nova, odnosno ne prije korištena.
   • -> Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir uz uvjet da za postrojenja ili strojeve, zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.
   • -> Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu mogu uključivati stjecanje nematerijalne imovine putem prijenosa tehnologije poput patenata, licenci, know-how, ili nepatentiranog stručnog znanja. Za velike poduzetnike troškovi stjecanja nematerijalne imovine prihvatljivi su samo do granice od 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za projekt. Kod mikro, malih i srednjih poduzetnika u obzir se uzimaju ukupni troškovi povezani s nematerijalnom imovinom.
  2. Prihvatljivi troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem izračunavaju se kao troškovi plaća.

  Vlastita sredstva na projektu

  Izvori financiranja projekta ulaganja moraju biti minimalno 25 % visine prihvatljivih troškova ulaganja osigurani od strane korisnika potpore iz vlastitih izvora ili kroz vanjsko financiranje, i ne smiju sadržavati nikakvu državnu potporu.

  Vrste potpora

  Potpore za mikro poduzetnike

  Porezne potpore za SME poduzeća

  Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

  Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

  Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

  Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

  Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

  Potpore za veliko ulaganje

   

  POVEZNICA na Vodic kroz zakon o poticanju investicija OVDJE!

   

  Jenny & Jay's Cafe

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  Poduzeća

  Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  - by Prava ideja

  lab-1825276_1280

  Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

  Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici.

  Partnerstvo je prihvatljivo!

  Sažetak

  Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

  Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja Strategije pametne specijalizacije RH kroz:

  1.  potpore za projekte istraživanja i razvoja
  2. regionalne potpore za ulaganje

  Prihvatljive aktivnosti

  Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

  Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

  1)      temeljno istraživanje,

  2)      industrijsko istraživanje,

  3)      eksperimentalni razvoj,

  4)      studije izvedivosti.

  Intenzitet potpore

  190.000,00 HRK – 56.000.000,00 HRK po projektu.

  1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

  Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

  • 1)      temeljno istraživanje;
  • 2)      industrijsko istraživanje;
  • 3)      eksperimentalni razvoj;
  • 4)      studija izvedivosti.

  Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

  • 1)      100 % prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje;
  • 2)      50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
  • 3)      25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
  • 4)      50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.
  2. Regionalne potpore za ulaganje

  Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta.

  Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade od 24. travnja 2014. godine. Intenzitet regionalne potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

  • a)      45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
  • b)      35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
  • c)      25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

  03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA

 • Poduzeća
  Poduzeća

  POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE 2020

  - by Prava ideja

  dream-job-2904780_1280

  POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

   

  1. Potpore za zapošljavanje

  Ako ste poduzetnik koji djeluje profitno te imate najmanje jednog zaposlenog, saznajte kako uz pomoć mjera možete zaposliti još radnika.

   

  2. Potpore za usavršavanje

  Ako je vašim zaposlenicima potrebna dodatna edukacija, provjerite kako možete ostvariti pravo na potporu za usavršavanje.

  3. Potpore za samozapošljavanje

  Ako planirate pokrenuti vlastiti posao, saznajte kako ostvariti pravo na bespovratna financijska sredstva.

  4. Obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih

  Usvojite nova ili usavršite postojeća znanja i vještine koje su trenutno potrebne na tržištu rada.

  5. Osposobljavanje na radnom mjestu

  Steknite praktična znanja i vještine u svojoj struci i saznajte kako dobiti potvrdu od poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti.

  6. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva

  Napravite svoje prve korake na tržištu rada – steknite prvo radno iskustvo i ostvarite uvjete za polaganje stručnog/majstorskog ispita.

  7. Javni rad

  Saznajte kako se aktivirati na društveno korisnim poslovima.

  8. Potpore za očuvanje radnih mjesta

  Ako imate privremenih poteškoća u poslovanju, provjerite kako možete očuvati radna mjesta svojih zaposlenika.

  9. Stalni sezonac

  Saznajte kako ostvariti uvjete za potporu osobama koje rade sezonske poslove.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  PoduzećaŽupanije, općine, javne institucije, društva

  ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

  - by Prava ideja

  ID-100364293

  Natječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima koji se bave istraživanjem i razvojem s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanja njihove suradnje s ustanovama iz sektora istraživanja i razvoja.
  Predmet ulaganja mora biti područje vezano za prioritetna tematska područja i međusektorske teme definirane u Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

  Prihvatljivi prijavitelji

  Na natječaju mogu sudjelovati mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje koje svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima doprinose u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

   

  TEMATSKA PRIORITETNA PODRUČJA S3
              POD-TEMATSKA PRIORITETNA PODRUČJA S3 ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ PROMET I MOBILNOST SIGURNOST HRANA I BIO-EKONOMIJA
  Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja Energetske tehnologije, sustavi i oprema Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

   

  Kibernetička sigurnost Održiva proizvodnja i prerada hrane
  Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine

  i dijagnostike

  Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali Ekološki prihvatljiva prometna rješenja Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene Održiva proizvodnja i prerada drva
  Nutricionizam Inteligentni transportni sustavi i logistika Program protuminskog djelovanja
  HORIZONTALNE TEME
  KET ICT

  Prihvatljive aktivnosti:

  1. aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje uključuju minimalno jednu od kategorija istraživanja i razvoja: temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti,
  2. aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

   

  Prihvatjivi troškovi:

  Prilikom dodjele potpora za projekte istraživanja i razvoja, prihvatljivi troškovi su sljedeći:

  1. troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu
  2. troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
  3. troškovi zgrada i zemljišta (do 10%), u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
   troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
  4. dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
  5. troškovi studije izvodljivosti.

  Intenzitet potpore

  Ukupna alokacija poziva za bespovratna sredstva                                            748.000.000,00 HRK Skupina 1.

   

  alokacija za projekte ukupne  vrijednosti do 1.500.000,00 HRK

  300.000.000,00 HRK
  Skupina 2.

   

  alokacija za projekte ukupne vrijednosti iznad 1.500.000,00 HRK

  448.000.000,00 HRK
  POTPORE IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  Najniža vrijednost potpore Najviša vrijednost potpore
  Potpore za projekte istraživanja i razvoja 190.000,00 HRK 56.000.000,00 HRK
  Regionalne potpore za ulaganje 190.000,00 HRK 56.000.000,00 HRK

   

   

   

  MAKSIMALNI INTENZITETI POTPORA

  Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner na projektu i ne-Korisnik državne potpore)
  Potpore za projekte istraživanja i razvoja        
  Temeljno istraživanje 100% 100% 100% 100%
  Industrijsko istraživanje 70% 60% 50% 85%
   Podložno učinkovitoj suradnji

  Podložno opsežnom širenju znanja

  80% 75% 65% 85%
  Eksperimentalni razvoj 45% 35% 25% 85%
  Podložno učinkovitoj suradnji

  Podložno opsežnom širenju znanja

  60% 50% 40% 85%
  Potpore za studije izvedivosti 70% 60% 50% /
  Regionalne potpore za ulaganje[1] 45% 35% 25% /

  [1] Isključivo u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

   

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

  - by Prava ideja

  UID:
  Mjera 4.2.1

  POZIVATELJ:
  Ministarstvo poljoprivrede

  DATUM:

  30. 6. 2020

  KOLIČINA SREDSTAVA:

  300.000.000,00 HRK

  Natječaj 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ u vrijednosti od 300 milijuna kuna, namijenjen je za sve fizičke i pravne osobe koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda.
  Putem natječaja mogu se dobiti sredstva za ulaganje u građenje i/ili opremanje objekta za proizvodnju i preradu, objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ostale gospodarske objekte, gospodarska vozila i poljoprivredne strojeve.

  Svrha natječaja

  Povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje

  Korisnici

  a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili

  b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili

  c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili

  d) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

   

  Raspoloživost sredstava

  300.000.000,00 HRK od čega:

  – 162.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća

  – 18.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća

  – 108.000.000,00 HRK za velika poduzeća

  – 12.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća

   

  Visina javne potpore

  Mikro, mali i srednji korisnici:
  Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
  c) do 200.000 EUR za korisnike početnike.

  Veliki korisnici:
  Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.
  Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
  b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
  c) do 200.000 EUR za korisnike početnike.

   

  Intenzitet javne potpore

  do 50 %

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  ŠUMARSTVO – Potpora za ulaganja u infrastrukturu

  - by Prava ideja

  NAJAVA

   

  Svrha natječaja

  Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

  Korisnici

  Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19) te udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave.

  Visina javne potpore

  Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura

   

  Za više informacija stojimo Vama na raspolaganju:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

   

 • EU natječaji
  EU natječajiNeopredeljenoPoduzećaPoljoprivredaŽupanije, općine, javne institucije, društva

  PROJEKTNI UPITNIK

  - by Prava ideja

   

  Svrha EU financiranja je pružati podršku poduzećima da ostvare dobre projekte i postižu rast i razvoj svog poslovanja!

   

  Dopustite da vam konzultanti PRAVE IDEJE savjetuju kod uobličenja projekata, izrade dokumentacije i tako olakšaju proces rasti vašeg poduzeća!

   

  Ispunite upitnik putem interneta – LINK OVDJE.

  Ili preuzmite datoteku te nam ga šaljite na info@pravaideja.eu

 • Županije, općine, javne institucije, društva
  Županije, općine, javne institucije, društva

  ENERGETSKA UČINKOVITOST u ustanovama sektora javnog obrazovanja

  - by Prava ideja
  NAJAVA 2020
  Poziv se primjenjuje sukladno Prioritetnoj osi 4. “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”, Investicijskom prioritetu 4c “Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru”, Specifičnom cilju 4c1 “Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora”, Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.

  Cilj poziva:

   

  Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima cilj energetsku obnovu kojom će se postići energetske uštede – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.
  Prihvatljivi prijavitelji:
   • Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova,
   • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova,
   • Javne ustanove – vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

   

  Prihvatljive aktivnosti:
  Prihvatljiva projektna aktivnost je izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, izrada elaborata. Glavni projekt i elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15), propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnim propisom.
  Mjere energetske obnove koje mogu biti predviđene glavnim projektom: 
  • Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija,
  • Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava,
  • Zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE,
  • Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom,
  • Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom,
  • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom ,
  • Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu i drugo,
  • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
  • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.
  Iznos sufinanciranja: 
  Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 5.000,00 kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava 200.000,00 kuna.

   

  Stopa sufinanciranja: 
  Intenzitet potpore iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  Poduzeća

  Kompetentnost i razvoj MSP

  - by Prava ideja

   


  ID-10087051

  Cilj ovog otvorenog poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

  Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

  Prihvatljive aktivnosti: 

  1. Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje. Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove:

  1. priprema zemljišta
  2. krčenje zemljišta
  3. trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta
  4. komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole
  5. nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
  6. troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
  7. ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
  8. nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
  9. troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
  10. nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, ako udovoljava čl. 7 Programa potpora

  2. Potpore za savjetodavne usluge mogu se dodijeliti za troškove savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti i koje nisu vezane uz stalne ili periodične aktivnosti, a uključuju troškove:

  1. usluga upravljanja projektom
  2. usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta
  3. usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt)
  4. usluge revizije za verifikaciju troškova projekta

  3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima, mogu se dodijeliti za troškove nastale za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora

  4. Potpore za usavršavanje se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju

  5. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove pripreme natječajne dokumentacije za projekt ulaganja, troškove vezane za implementaciju sustava grijanja i hlađenja te troškove vezani za aktivnosti promocije i vidljivosti projekta ulaganja

  Iznos sufinanciranja: 

  Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.

  Stope sufinanciranja:

  Intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

  03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA

 • Poduzeća
  PoduzećaPoljoprivreda

  KREDITIRANJE – Mikrokreditiranje za nova mikro poduzeća

  - by Prava ideja

  Kreditni program je namijenjen mikro gospodarskim subjektima, postojećima koji posluju do 24 mjeseca i onima u nastajanju, te se pozivaju poduzetnici zainteresirani za odobravanje kredita po povoljnijim uvjetima da svoje zahtjeve podnesu na adresu HAMAG-BICRO-a.

  Program je stupio na snagu 11. veljače 2015. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju kreditnog programa “Mikro kreditiranje – Prvi korak u poduzetništvo” i traje do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 15. prosinca 2015. godine.

  Kredit je namijenjen za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva.

  Prihvatljive aktivnosti:

  Krediti su namijenjeni za ulaganja u: Udio u ukupnom iznosu kredita:
  1. Osnovna sredstva
  – ulaganje u strojeve i opremu

  – ulaganje u alate i uređaje

  – ulaganje u sredstva za rad

  – kupnja/adaptacija zemljišta i poslovnih objekata

  – razvoj softverskih i IT rješenja i ostala nematerijalna imovina

  Najmanje 60%

  1. Obrtna sredstva

  Najviše 40%

   

  Najniži iznos kredita je 10.000 kuna, a najviši 120.000 kuna.

  Kamatna stopa iznosi 0,99%.

  Rok otplate je do 5 godina, uključujući poček do 6 mjeseci.

  Kredit se otplaćuje u jednakim kvartalnim ratama.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

  Provjerite: Bespovratna sredstvaObzor 2020

  Više informacija o EU fondovima

 • Poduzeća
  Poduzeća

  OBRAZOVANJE – poduzetništvo

  - by Prava ideja

  Potpore za usavršavanje

  Potpore za usavršavanje su državne potpore koje se dodjeljuju kako bi se potaknulo daljnje obrazovanje novozaposlenih ili zaposlenih osoba s ciljem očuvanja radnih mjesta, a zbog uvođenja novih tehnologija i proizvodnih programa te podizanja konkurentosti. Dostupne su poduzetnicima koji djeluju profitno.

  CILJ MJERE
  Poticanje daljnjeg obrazovanja zaposlenika sufinanciranjem troška usavršavanja radnika kod poznatog poslodavca.

  TRAJANJE MJERE
  Do 6 mjeseci

  FINANCIRANJE MJERE
  Sufinanciraju se troškovi usavršavanja zaposlenika do 70% prihvatljivih troškova, a najveći iznos potpore za usavršavanje po zaposleniku iznosi 18.000,00 kn.

  Prilikom apliciranja za mjeru potrebno je podnijeti zahtjev. Obrazac zahtjeva možete pronaći u dijelu Potrebna dokumentacija i obrasci.

 • EU natječaji
  EU natječajiPoduzećaŽupanije, općine, javne institucije, društva

  EnU – inovativni projekti u sektoru energetske učinkovitosti (OBZOR 2020)

  - by Prava ideja
  13.03.2020.

  Otvoren novi natječaj u području „Sigurna, čista i učinkovita energija“

  Na temelju Radnog programa za razdoblje 2018.-2020. područja „Sigurna, čista i učinkovita energija“, otvoren je novi poziv za prijavu projektnih prijedloga koji sadrži deset tema iz pet područja s rokom za prijavu do 10. rujna 2020. godine.

   

  Buildings in energy transition

  Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector (B4E-2)

  Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment (B4E-3)

  Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification (B4E-4)

   

  Innovative financing

  Financing for energy efficiency investments – Smart Finance for Smart Buildings (B4E-11)

  National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative (B4E-12)

  Aggregation – Project Development Assistance (B4E-13)

   

  Consumer & Services

  Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side (B4E-14)

  The role of consumers in changing the market through informed decision and collective actions (EC-1)

  Mitigating household energy poverty (EC-2)

   

  Public authorities & Policy Support

  Supporting public authorities in driving the energy transition (EC-5)

   

  Na sljedećim poveznicama dostupne su video snimke i prezentacije s Informativnog dana održanog u lipnju 2019. u Briselu s opisom navedenih tema.

   

  Za više informacija stojimo Vama na raspolaganju:

  M: 00385 99 384 7171

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  Poduzeća

  ESIF krediti za rast i razvoj

  - by Prava ideja

  preuzmi

  Projekti  privatnog sektora se sufinanciraju sredstvima Europskih i investicijskih fondova (ESI fondovi).

  Korisnici kredita su svi oni koji se bave ekonomskom aktivnošću bez obzira na pravni oblika ali moraju zadovoljavati uvjete ESI fondova. Poslovne banke koje su dogovorile suradnju s HBOR-om dužne su sredstva kredita plasirati krajnjim korisnicima.

  CILJ HBOR-a:

  1. Olakšati i poticati apsorpciju ESI fondova te posredno doprinijeti održivom razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu;
  2. Postati prepoznatljivi kao ključan i kvalitetan partner za EU sufinanciranje među korisnicima EU projekata te drugim relevantnim dionicima.

   

  U suradnju sa poslovnim bankama HBOR nudi;

  1. KREDITNO POSLOVANJE
  2. GARANTNO POSLOVANJE
  3. INFORMATIVNA ULOGA I PARTNERSTVO S KLJUČNIM DIONICIMA
  4. MANDATNI POSLOVI

   

   

  Ključne značajke financijskog instrumenta “ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ”

  hbor krediti

  Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez naknada odobravaju se putem Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d.

   

  HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduzetnicima je omogućen lakši pristup financiranju uz niske kamatne stope i bez redovnih naknada koje se naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

   

  NISKE KAMATNE STOPA I BEZ REDOVNIH NAKNADA

  Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50 posto iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 posto, a 50 posto iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti upola niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

  Dodana vrijednost „ESIF Kredita za rast i razvoj“ za poduzetnike bit će i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

   

  POVOLJNI DUGOROČNI KREDITI ZA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

  Krajnji korisnici „ESIF Kredita za rast i razvoj“ mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci, a dopuštena su ulaganja u djelatnostima prerađivačke industrije, turizma te kreativne industrije i usluga temeljenih na znanju.

  Namjena za koju se sredstva mogu odobriti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30 posto iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom.

  Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

  Najniži iznos kredita može biti 100 tisuća EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviši 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma. Ukupni kreditni potencijal „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200 milijuna EUR.

   

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

   

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  POLJOPRIVREDA – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (MJERA 6)

  - by Prava ideja

  logo

  6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

  Korisnici: Osobe starosti 18 – 40 godina, koje posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

  Financiranje:

  Iznos potpore: 50.000 EUR

  Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

   

  6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u

  Operacije:

   1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti:
    • turizam u ruralnom području,
    • tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira,
    • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu,
    • prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda.

  Korisnici: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana OPG-a koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima

  Financiranje:

  Iznos potpore: 50.000 EUR

  Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

  6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

  Korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (ekonomska veličina od 2.000 eura do 7.999 eura)

  Aktivnosti:

   1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
   2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata,
   3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
   4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
   5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
   6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta,
   7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
   8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
   9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

  Financiranje:

  Iznos potpore: 15.000 EUR

  Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

   

  6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

  Operacije:

   1. ulaganja u turizam na ruralnom području,
   2. prerada i trženje proizvoda,
   3. ulaganja u djelatnosti za izradu suvenira, tradicijske i umjetničke obrte,
   4. pružanje usluga u ruralnim područjima (veterinarske usluge, usluga opskrbe stanovništva ruralnih područja, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe),
   5. ulaganja u radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, ICT centre,
   6. ulaganja u dječje vrtiće, igraonice za djecu, sportsko-rekreativne centre,
   7. ulaganja u postrojenja na obnovljive izvore energije.

  Korisnici: mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti, trgovačka društva ili zadruge

  Financiranje:

  Iznos potpore: 3.500 – 200.000 EUR

  Intenzitet potpore: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

  03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  POLJOPRIVREDA – Ulaganje u materijalnu imovinu

  - by Prava ideja

  Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavio je natječaj za provedbu mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

  Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, poljoprivreda, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, mladi

  Rok za prijavu: 15.1.2016

  1. Min. iznos: 5. 000 eura
  2. Max iznos: 2.000.000 eura
  3. Posebne aktivnosti  u sektoru stočarstva, voća i povrća imaju mogućnost dobivanja 5.000.000 eura.
  • govedarstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili za tov junadi i/ili
  • svinjogojstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara i/ili
  • peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili
  • voća i povrća, za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i/ili ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada.

   

  Najviša vrijednost javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, radnih strojeva te gospodarskih vozila može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

  Kod ulaganja u integrirani/zajednički projekt, najviša vrijednost javne potpore ne može iznositi više od 5.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

  Intenzitet potpore:

  • 50%  od iznosa prihvatljivog ulaganja
  • uvećanje za 20% za mlade poljoprivrednike; zajedničke projekte; integrirane projekte; ulaganja u planinska područja, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (u daljnjem tekstu: EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost; ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima.

   

   

  Korisnici:

  Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Natječaji su otvoreni za sektor peradarstva i svinjogojstva te za sektor voća i povrća.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA - transparenten

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • EU natječaji
  EU natječaji

  TURIZAM – Transnacionalni kulturni turistički proizvodi i turizam za sve

  - by Prava ideja

   Ovaj poziv se sastoji od dvije teme:

  Tema A: Projekti suradnje za potporu transnacionalnog turizma temelji se na europske kulturne i industrijske baštine
   
  Ova tema nadopunjuje regionalne i nacionalne politike kroz podršku trans-europske suradnje usmjerene ka razvoju inovativne transnacionalne proizvode kapitaliziranjem europskog kulturnog i / ili industrijskog naslijeđa, s ciljem da doprinose:
  1) diverzificirati europsku turističku ponudu; i / ili
  2) ekonomska obnova i otvaranje novih radnih mjesta u (post) industrijskim regijama.
   
  Tema B: Poticanje pristupačnijeg turizama za poduzetništvo i upravljanje
   
  Ova tema sastoji se od podrške razvoju i pružanje dostupnosti u turizmu “Jačanje kapaciteta” turističkim menadžerima i poduzetnicima. Njegov krajnji cilj je potaknuti unos poslovne prakse i strateško planiranje te “Univerzalni dizajn”  u sektor turizma.
   
  Kandidati mogu podnijeti prijedlog za obje teme, ali u dvije odvojene prijave.
   
  Prihvatljivi prijavitelji: 
   
  • Projekti vezani za kulturnu i industrijsku baštinu – Prijaviti se može konzorcij od najmanje pet pravnih osoba iz pet zemalja EU, s time da jedan partner mora biti tijelo javne vlasti i najmanje dva SME-a.
  • Projekti vezani uz pristupačni turizam – Prijaviti se može konzorcij od najmanje tri pravne osobe, od kojih jedna mora biti tijelo javne vlasti, jedna obrazovna ustanova i jedna strukovna udruga ili komora.
   
  Iznos sufinanciranja: Maksimalan iznos sufinanciranja je 250.000 eura za prvi dio te 180.000 eura za drugi dio.
   
  Stopa sufinanciranja:  Maksimalna stopa sufinanciranja je 75% prihvatljivih troškova projekta.
 • EU natječaji
  EU natječajiPoduzećaŽupanije, općine, javne institucije, društva

  TURIZAM – Održivi transnacionalni turistički proizvodi

  - by Prava ideja

  Cilj: Ovaj poziv na jačanje konkurentnosti u europskom sektoru turizma kroz poticanje diversifikaciju opskrbe turističkih usluga i proizvoda.

  Specifični ciljevi poziva su:

  • podupirati projekte koji promoviraju trans-nacionalne turističke rute, ruta, staze, bilo fizičkom ili virtualnom,
  • poticanje konkurentnosti u turizmu,
  • poticanje raznolikosti ponude turističkih proizvoda i usluga razvoja održivih turističkih proizvoda,
  • poticati sudjelovanje malih i srednjih poduzeća i stvoriti okvir povoljan malim i srednjim poduzetnicima za suradnju.

  Ukupan proračun: 1.000.000 €

  Sufinanciranje:

  Najveći iznos nepovratnih sredstava bit će 250.000 eura po projektu. Izvršna agencija za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća (EASME) očekuje da sudjeluju u financiranju 5 prijedloge. Bespovratna sredstva EU su ograničena na najvišu stopu sufinanciranja od 75% opravdanih troškova.

  Tematske kategorije: kultura, konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva i turizam.

  Pravo na sudjelovanje imaju: privatna , tijela, neprofitne organizacije, MSP, velika poduzeća, istraživački centri / institucije, lokalne vlasti, obrazovne institucije, nevladine organizacije, komore, poduzeća u državnom vlasništvu, međunarodne organizacije.

 • EU natječaji
  EU natječajiPoduzeća

  Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima ( MJERA 6.4. )

  - by Prava ideja
  tractor-3637477_1920
  Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova do 200.000 EUR.

   

  Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

  Projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva

   

  Iznos potpore po korisniku je najniži iznos 3.500 eura i najviši iznos je 200.000 eura.

   

  Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva – OPG, OBRT, PRAVNA OSOBA


   

  Putem navedene operacije moguća su ulaganja u sektor:

  1. ruralnog turizma,
  2. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i
  3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

   

  Uvjeti prihvatljivosti projekta:

  1. biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
  2. projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
  3. pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
  4. kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
  5. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
  6. fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
  7. imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.
  8. projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
  9. djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede
  10. korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo

   

   

  Jenny & Jay's Cafe

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  POLJOPRIVREDA – Ulaganja u fizičku imovinu (MJERA 4)

  - by Prava ideja

   logo

   

  4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

  Operacije:

  1. 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  2. 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  3. 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

  Korisnici: Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačke grupe/organizacije. U Operaciji 4.1.2. korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava bez obzira na ekonomsku veličinu gospodarstva.

   

  Operacija 4.1.1 – Stočarstvo i peradarstvo (plan objave početak 2018.g.)

  Navedena operacija provesti će se kroz dva natječaja u isto vrijeme koji će razdvojiti mikro i male korisnike (8.000-250.000 €) te velike ( preko 250.000 €).

  • Intenzitet potpore50% dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike
  • Visina potpore: minimalno 5.000 € do maksimalno 1.000.000 €
  • Prihvatljivi korisnici su:
  1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

  (Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi – Jedinstveni registar domaćih životinja (uzgajivači peradi i svinja) najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od 1 godine)

  • Prihvatljiva ulaganja: sve vrste gradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, opremanje objekata, kupnja poljoprivrednih strojeva i mehanizacije, opći troškovi i dr.

   

  Operacija 4.1.1 – Voće i povrće (plan objave početak 2018.g.)

  Navedena operacija provesti će se kroz dva natječaja u isto vrijeme koji će razdvojiti mikro i male korisnike (8.000-250.000 €) i velike ( preko 250.000 €)

  • Intenzitet potpore50% + dodatnih 20% za mlade poljoprivrednike
  • Visina potpore: minimalno 5.000 € do maksimalno 1.000.000 €
  • Prihvatljivi korisnici su:
  1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

  (Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika ili Registar farmi – Jedinstveni registar domaćih životinja (uzgajivači peradi i svinja) najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Izuzet mladih poljoprivrednika koji mogu biti i manje od 1 godine)

  • Prihvatljiva ulaganja: sve vrste gradnje novih objekata, rekonstrukcije postojećih objekata, opremanje objekata, rekonstrukcije i opremanje postojećih nasada, podizanje i opremanje novih nasada,  kupnja poljoprivrednih strojeva i mehanizacije, opći troškovi i dr.

   

   

  4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

  Operacije:

  1. 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  2. 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

  Korisnici:

  Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom i/ili razvojem vlastitih proizvoda ili preradom proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU i pamuka osim proizvoda ribarstva.

   

  Operacija 4.2.1 – »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« (plan objave u prvom kvartalu 2018.g.)

  Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014:

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

  Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

  • za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR
  • za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR
  • najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR

  Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

  Prihvatljiva ulaganja: opremanje i građenje objekata za preradu proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – mljekare, klaonice, prerada i sušenje mesa (suhomesnati proizvodi, kulen i sl.), prerada žitarica i uljarica, pčelinjih proizvoda i sl…

   

   

   

  4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

  Operacije:

  1. 4.3.1. korištenje vode u poljoprivredi
   Korisnici: Jedinice lokalne samouprave
   Iznos potpore: 150.000 – 15.000.000 €/projekt
  2. 4.3.2. komasacija i uređenje poljoprivredne infrastrukture
   Korisnici: Jedinice lokalne (regionalne) samouprave
   Iznos potpore: 50.000 – 3.000.000 €/projekt
  3. 4.3.3. uređenje šumske infrastrukture
   Korisnici: privatni šumoposjednici i udruge, vlasnici šuma, pravni subjekti koji gospodare šumama i šumskim zemljištem u privatnom i/ili vlasništvu RH,
   Iznos potpore: 10.000 – 1.000.000 €/projekt

   

   

  4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva

  Operacije – 4.4.1. neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

  Korisnici: OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva, javne ustanove, civilne udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša

  Financiranje:

  Iznos potpore: 1.500 – 150.000 €/projekt

   

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

  03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA

 • EU natječaji
  EU natječajiPoduzeća

  PODUZETNIŠTVO – COSME

  - by Prava ideja

   AAEAAQAAAAAAAAghAAAAJGEwZmU3MjFkLTA4ZGEtNGMyNi05MzVjLTM1YjFiZmQ1NThlNA

  je novi program za programsko razdoblje 2014. – 2020. koji je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima. Obuhvaćat će aktivnosti poput donošenja i provođenja politika na području poduzetništva te aktivnosti promicanja poduzetništva. Cilj je povećati konkurentnost europskih tvrtki, smanjiti nezaposlenost, stvoriti poticanju poduzetničku okolinu i razvoj poduzetništva.

  Raspoložljiva sredstva:

  Ukupni proračun COSME-a iznosi 2,3 milijarde eura. Programom će se pružiti garancije malim i srednjim poduzećima u iznosu do 150.000 eura, kojim se nudi lakši i bolji pristup venture kapitalu. Svake bi godine ovaj program treba pridonijeti povećanju EU BDP-a u iznosu od 1,1 milijardu eura, pomoći oko 40.000 europskih tvrtki u stvaranju i spašavanju 30.000 radnih mjesta te omogućiti pokretanje oko 1200 novih proizvoda, usluga ili procesa.

  Prihvatljivi prijavitelji:

  1. Postojeći poduzetnici (posebno male tvrtke) lakši pristup sredstvima financiranja za razvoj, konsolidacija i rast njihovog poslovanja
  2. Budući poduzetnici (uključujući mlade) – pomoć pri uspostavljanju tvrtki
  3. Nacionalna, regionalna i lokalna tijela vlasti

  Aktivnosti:

  • Konkurentnost i održivost tvrtki u Europskoj uniji, uključujući sektor turizma
  • Jačanje poduzetništva
  • Dostupnost financijskih sredstava malim i srednjim poduzetnicima
  • Poboljšanje pristupa tržištima unutar EU i globalno

   

  COSME competitiveness of enterprises and smes – Trenutno otvoreni natječaji su na ovi poveznici:

  https://ec.europa.eu/easme/en/tenders

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  Poduzeća

  PODUZETNIŠTVO – Inovacije u područjima S3

  - by Prava ideja

  Prioritetna S3 područja

  U izradi Strategije pametne specijalizacije (S3) i definiranju tematskih i podtematskih područja u okviru procesa poduzetničkog otkrivanja, sudjelovalo je 12 postojećih klastera konkurentnosti.

  Na temelju utvrđenih globalnih trendova, snaga i potencijala u hrvatskom poslovnom i istraživačko-razvojnom sektoru te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja i glavnim kriterijima S3 za odabir, kao glavni fokus S3 u Hrvatskoj odabrano je pet tematskih i 13 podtematskih prioritetnih područja za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost te, samim time, u najvećoj mjeri doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. To su:

  1. Zdravlje i kvaliteta života
  (1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
  (2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
  (3.) Nutricionizam

  2. Energija i održivi okoliš
  (4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema
  (5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

  3. Promet i mobilnost
  (6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
  (7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
  (8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika

  4. Sigurnost
  (9.) Kibernetička sigurnost
  (10.) Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
  (11.) Protuminski program

  5. Hrana i bio ekonomija
  (12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane
  (13.) Održiva proizvodnja i prerada drva

  Globalni lanci vrijednosti

  S obzirom na složenost izrade globalnih lanaca vrijednosti i na njihovu veliku dinamiku, u prvoj godini provedbe Projekta, izrađeno je prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti i to iz sljedećih podtematskih prioritetnih područja:

  1. Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
  2.  Energetske tehnologije, sustavi i oprema 
  3.  Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali 
  4.  Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
  5.  Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)
  6.  Održiva proizvodnja i prerada hrane 
  7.  Održiva proizvodnja i prerada drva

  Nastavno na prvih sedam globalnih lanaca vrijednosti izrađenih tijekom prve godine projekta, početkom druge godine provedbe Projekta započelo se sa izradom globalnih lanaca vrijednosti za preostalih šest podtematskih prioritetnih područja. To su:

  1. Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
  2.  Nutricionizam
  3.  Ekološki prihvatljiva prometna rješenja 
  4.  Inteligentni transportni sustavi i logistika 
  5.  Kibernetička sigurnost 
  6.  Protuminski program
 • Županije, općine, javne institucije, društva
  Županije, općine, javne institucije, društva

  TURIZAM – Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora, s ciljem razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove

  - by Prava ideja

  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini – otvoren do 1. svibnja 2020.

   

  Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu – Fond) za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

  Predmet sufinanciranja su:

  1.  Plaže
  2.  Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
  3.  Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

  Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:

  A) Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije

  B) Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine

   

  NAMJENA SUFINANCIRANJA

  1. Plaže
  Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim
  propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja).

  Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn
  Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

  2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
  Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova – kapitalna ulaganja.

  Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
  Maximalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

  3. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma
  a) Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih
  cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o
  p prometnim znakovima, signalizaciji i prometu na cestama (Narodne novine
  92/19) i pripadajuće tehničke specifikacije prometnih znakova te Pravilniku o
  turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16).
  b) Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta.
  c) Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama,
  međunarodnim pravcima cikloturističkih ruta, u gradovima na glavnim
  cikloturističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija i sl.

  d) Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart
  odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje info tabli o odmorištu i
  relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).*
  *Cikloturističkim odmorištem se ne smatra izletište za lokalno stanovništvo.
  Opći uvjet (za označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta) da je izrađen prometni elaborat sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

  Neće se sufinancirati troškovi izrade bilo koje vrste projektne dokumentacije.

  Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
  Maximalni iznos potpore: 500.000,00 kn

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  POLJOPRIVREDA – Sufinanciranje za poljoprivrednike uz EAFRD

  - by Prava ideja

   logo

   

  Zajednička poljoprivredna politika za razdoblje 2014. – 2020.

  Nova Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) promiče raznolikost i kvalitetu, poštujući veliku raznolikost europskih poljoprivrednih tradicija. To čini na način da bolje cilja javnu podršku, smanjuje jaz u plaćanjima za različite zemlje i regije EU-a i pruža podršku svim različitim vrstama poljoprivrednih gospodarstava i poljoprivrednih običaja, bilo da su veliki ili mali, obiteljski, konvencionalni ili biološki. Potiče zapošljavanje, poduzetništvo i opskrbu lokalnom hranom. Pomaže poljoprivrednicima da moderniziraju svoja gospodarstva i da ulažu sredstva i drugdje osim u proizvodnju hrane.

  Glavni fokus ZPP je stavljen na ekološke izazove i ruralni razvoj, a cilj je sigurnost opskrbe hranom europskih potrošača, održiva proizvodnja kvalitetnih namirnica te očuvanje prirodnih resursa i biološke raznolikosti, kao i povratak mladih na selo. U cijeloj Europskoj uniji ima tek sedam posto poljoprivrednika mlađih od 45 godina, dok u Hrvatskoj ta brojka iznosi četiri posto mlađih od 35 godina. Novost je da će mladi do 40 godina starosti imati pravo na dva posto ukupne nacionalne omotnice poljoprivrednih potpora ukoliko su nositelji svojih gospodarstava, a potpore će se isplaćivati kroz pet godina. Ovim dodatnim poticajima za mlade poljoprivrednike taj bi se postotak, nadaju se u Uniji, trebao povećati.

  Jednokratne potpore za poljoprivredna gospodarstva zamijenit će se višenamjenskim sustavom potpora. Uz osnovne, dodatne potpore će se isplaćivati poljoprivrednicima koji se bave ekološkom proizvodnjom te onima u područjima s prirodnim ograničenjima. Dodatna novost je da će svi poljoprivrednici s više od 15 tisuća obradivih hektara najmanje pet posto površine morati posvetiti ekološkom uzgoju. Trideset posto izravnih plaćanja i isto toliko sredstava za ruralni razvoj bit će poticaji za održivu proizvodnju, osigurane su i sigurnosne mjere za poljoprivrednike u slučaju neočekivanih okolnosti, poput kriza ili klimatskih utjecaja

  U razdoblju od 2014. do 2020. za program ruralnog razvoja Hrvatske predviđeno je 2,33 milijarde eura, a Hrvatska je najavila da će oko 15% tih sredstava biti usmjereno na izravna plaćanja.

   

   

  EU ZAKONODAVSTVO

  1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1303/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  2. UREDBA (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1305/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  3. UREDBA (EU) br. 1310/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1310/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  4. UREDBA (EU, Euratom) br. 966/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU, EURATOM) No 966/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  5. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 808/2014 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 808/2014
  6. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 907/2014 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 907/2014
  7. UREDBA (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1306/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  8. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 809/2014 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 809/2014
  9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 834/2014 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 834/2014

   

  HR ZAKONODAVSTVO

  1. Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
  2. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/1341/14107/14)
  3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)
  4. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)

   

  PRAVILNICI -> poveznica

   

  Sa višegodišnjim iskustvom iz Sloveniju u provođenju EAFRD politike i pisanja projekta za bespovratna sredstava poljoprivrednika možete se na nas obratiti sa svim pitanjima! 

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

  Poljoprivreda u EAFRD

 • EU natječaji
  EU natječajiPoduzeća

  INOVACIJE – EIC Accelerator (OBZOR 2020)

  - by Prava ideja

  Obzor 2020

  pexels-photo-260024 

  Obzor 2020 je novi program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. – 2020. Program MSP (mikro, mala i srednje velika poduzeća), je novi financijski instrument, namijenjen razvoju poduzeća, koje imaju inovativne ideje s visokim potencijalom. Na natječaje u tom programu se mogu prijaviti sva MSP poduezća, bez obzira na djelatnost.Na natječaje će se moći prijaviti samo  MSP i moguća je prijava samo jednog poduzeća, što znači, da partnerstva nisu neophodna.

  EIC ACCELERATOR

  pexels-photo-256514

  Cilj programa: Europi treba više radikalnih, tržišnih inovacija za poboljšanje produktivnosti i međunarodne konkurentnosti i stvaranje novih radnih mjesta te viši životni standard.

  Obzor 2020: Financiranje preko EIC ACCELERATORJA (prijašnjeg SME Instrumenta) je složeno iz 3 faze:

  Faza 1 EIC ACCELERATOR :Koncept i procjena izvedljivosti (10% budžeta)

  ID-100288569

  U prvoj fazi EIC accelerator projekta se na deset stranica predstavi projekt. Ukoliko se komisiji vaša ideja čini inovativnom, s visokim potencijalom rasta pozvat će vas da napravite studiju izvodljivosti za što možete dobiti do 50.000,00 eur.

  1. Izvedivost koncepta
  2. Procjena rizika
  3. Intelektualno vlasništvo
  4. Traženje partnera
  5. Dizajn
  6. Pilot primjena
  7. Poslovni plan II

  Visina subvencije: 70% odnosno max. 50.000,00 EUR. Trajanje projekta: 6 mjeseci Rezultat je poslovni plan.

   

  Na drugu fazu projekta možete se prijaviti po završenoj prvoj fazi ili ukoliko ste poslovni plan već sami izradili u poduzeću.

   

  Faza 2 EIC ACCELERATOR PILOT:  Istraživanje, razvoj, demonstracija, tržišna replikacija (88% budžeta)

  ID-10036234

  U drugoj fazi EIC accelerator Pilot projekta opravdane aktivnosti su testiranje, izrada prototipa, pilotiranje, izrada konačnog proizvoda, tržišna analiza te ostale aktivnosti koje će omogućiti da vaša inovacija (proizvod, proces, usluga i sl.) prijeđe u fazu zrelosti za tržište. U slučaju da je potrebno dodatno istraživanje, ono je također opravdano i u ovoj fazi.

  1. Razvoj prototipa, testiranje
  2. Navođenje inovativnih procesa, proizvoda i usluga
  3. Minijaturizacija / dizajn proizvoda
  4. Planiranje i razvoj
  5. Tržišna replikacija
  6. Poslovni plan III

  Visina subvencije: 70% odnosno između 0,5 do 2,5 mil EUR. Trajanje projekta: od 12 do 24 mjeseci Rezultat je razvijen i dovršen proizvod, spreman za tržište.

   

  Faza 3: Komercializacija (2% budžeta)

  ID-100144297

  Treća faza prijave obuhvaća potporu pri promociji i komercijalizaciji proizvoda na tržištu. U ovoj fazi nema neposrednog sufinanciranja, već se podrška očituje u lakšem pristupu javnom i privatnom rizičnom kapitalu.

  1. Oznaka kvalitete uspješnih projekata
  2. Pomoć u pristupu privatnom kapitalu
  3. Podrška kroz umrežavanje, trening, savjetovanje, informiranje, upravljanje intelektualnim vlasništvom

  Bez direktnog financiranja.

   

  Evaluacijski kriteriji su usmjereni na: 

  1.  izvrsnost u inovaciji,
  2.  komercijalizacijski potencijal,
  3.  ekonomski učinak
  4.  potencijal poduzeća za postizanjem očekivanih rezultata

   

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

   

 • Poduzeća
  PoduzećaPoljoprivreda

  POLJOPRIVREDA – Podmjera 4.2

  - by Prava ideja

  Pravilnik o provedbi mjere 4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 46/17, 35/18)

   

  tractor-3637477_1920

  1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
  2. Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. “Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda” –  4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« 
  3. Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. “Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda” – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« 

  Jenny & Jay's Cafe

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poduzeća
  Poduzeća

  Poduzetništvo u kulturi

  - by Prava ideja

  Poduzetništvo u kulturi

  Ministarstvo kulture RH raspisalo je Javni poziv za program „Poduzetništvo u kulturi“ za 2014. godinu. Cilj programa Poduzetništvo u kulturi je jačanje kapaciteta kreativnih/kulturnih industrija i poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te kulturne proizvodnje. Uključuje poduzetnike usmjerene na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija s ciljem uvećavanja vrijednosti – orijentirane na zapošljavanje, rast i razvoj.

  Ministarstvo kulture je za provedbu Javnog poziva za programe poduzetništva u kulturi za 2014. godinu u proračunu osiguralo ukupno 1,9 mil. kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosi 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna.

  Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti malog gospodarstvakojima je pretežita/glavna djelatnost, prema Odluci o nacionalnoj kvalifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007., određena za obavljanje djelatnosti: knjige i nakladništva te izvedbenih i vizualnih (likovnih) umjetnosti.

  Poduzetništvo u kulturi

   

 • Poduzeća
  Poduzeća

  Konkurentnost turističkog gospodarstva 2020

  - by Prava ideja

  NAJAVA 2020 – Konkurentnost turističkog gospodarstva

  Kroz program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ će Ministarstvo turizma sufinancirati projekte usmjerene na obogaćivanja turističke ponude, stvaranje inovativnih turističkih proizvoda, povećanja zaposlenosti, umrežavanje pružatelja usluga u turističke klastere te projekte unapređenja međunarodne turističke prepoznatljivosti.

  Program Konkurentnost turističkog gospodarstva dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja.

  Mjera potpore se kreće od 30 do 500 tisuća HRK.

  Prihvatljivi prijavitelji programa Konkurentnost turističkog gospodarstva:

  • Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
  • Seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge)
  • Fizičke osobe – privatni iznajmljivači

   

  Stopa sufinanciranja: 

  Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 50 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru D, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

   

  Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

 • Poljoprivreda
  Poljoprivreda

  HBOR povoljni krediti za poljoprivredo

  - by Prava ideja

  INVESTICIJSKI KREDITI ZA RURALNI RAZVOJ

   

  1. KORISNICI KREDITA

  Prihvatljivi korisnici kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva, a što obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:

   • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
   • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
   • trgovačko društvo (uključujući proizvođačke organizacije),
   • zadruga (također uključujući proizvođačke organizacije).

  Uvjeti prihvatljivosti korisnika kredita uz prihvatljive sektore navedeni su u tekstu cjelovitog programa kreditiranja.

  2. KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI ULAGANJA

  Ulaganja su moguća u sljedećim mjerama, podmjerama i tipovima operacija Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (PRR):

  Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
  Podmjera 4.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
  • Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  • Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  • Tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
  Podmjera 4.2. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
  • Tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  • Tip operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
  Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
  Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  • Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
  Podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
  • Tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
  • Tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

  3. NAMJENA KREDITA

  Krediti su namijenjeni za financiranje novih ulaganja (investicije) u okviru prihvatljivih podmjera PRR-a, i to:

  Osnovna sredstva
  • Ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri PRR.
  Obrtna sredstva
  • Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koji je iznos viši).

  4. NAČIN KREDITIRANJA

  • Putem poslovnih banaka*

   

  OTP BANKA d.d.
  Split (PR)
  Privredna banka Zagreb d.d.
  Zagreb (PR)
  Zagrebačka banka d.d.
  Zagreb (PR)

   

  *Banke su izabrane kroz proces javne nabave.

  5. IZNOS KREDITA, ROK KORIŠTENJA I OTPLATA

  Jedan kredit sastoji se od sredstava iz izvora Programskog doprinosa i od sredstava iz izvora poslovne banke u omjeru 50:50.

   

  Dio kredita iz izvora Programskog doprinosa može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu.

   

  Vlastito učešće korisnika kredita u investiciji iznosi u pravilu 10% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a moguće je financirati i do 100% ukupne vrijednosti investicije bez PDV-a, a sve sukladno procjeni poslovne banke.

   

  Iznos kredita
  • od 50.001 EUR do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora
  Poček
  • do 3 godine, odnosno 5 godina kod ulaganja u trajne nasade
  Rok korištenja
  • do 18 mjeseci
  Rok otplate
  • do 180 mjeseci (15 godina), uključujući poček
   • Nije moguća izmjena roka otplate kredita nakon odobrenja kredita

   

  Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz sredstava Programskog doprinosa na istom projektu što znači da se ovaj kredit ne može kombinirati s:

  • ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje;
  • drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a;
  • drugim financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a financiranima iz državnog proračuna ili financijskim instrumentima iz centralnih programa Europske unije.

  6. KAMATNA STOPA

  Na dio kredita iz sredstava Programskog doprinosa
  • 0%
  Na dio kredita iz sredstava poslovne banke
  • u skladu s poslovnom odlukom banke

  Kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita.

  7. NAKNADE

  Bez naknada za obradu zahtjeva i za rezervaciju sredstava te naknade za izmjene uvjeta kredita koje nije inicirao korisnik kredita.

  8. OSIGURANJE

  Instrumenti osiguranja za uredno izvršenje obveza po kreditima jesu sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke te za povrat dodijeljene potpore 2 (dvije) zadužnice poduzetnika svaka u iznosu bruto ekvivalenta potpore dodijeljenog Ugovorom o kreditu, uvećane za zakonsku zateznu kamatu, pri čemu je iznos obje zadužnice zbroj potpora u kunama.

  9. ULOGE U PROVEDBI

  Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključili su dana 18.4.2018. Sporazum o financiranju razine I za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“.

   

  Temeljem navedenog Sporazuma, HBOR je ovlašten za upravitelja fonda sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te je HBOR putem javne nabave odabrao tri poslovne banke – OTP d.d., Privrednu banku Zagreb d.d. i Zagrebačku banku d.d. – s kojima je dana 17.9.2019. zaključio Sporazume o financiranju razine II za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski krediti za ruralni razvoj“.

 • Poduzeća
  Poduzeća

  HAMAG BICRO – financijski instrumenti

  - by Prava ideja

  logo-hamag

   

  I. ESIF Ograničeno  portfeljno jamstvo

  1. Poduzetnik podnosi zahtjev za kredit
  2. Financijska institucija donosi odluku uzimajući u obzir jamstvo
  3. Financijska institucija sklapa Ugovor o kreditu
  4. Financijska institucija uključuje transakciju u portfelj i obavještava HAMAG BICRO

   

  jamstvo

  II. ESIF pojedinačna jamstva

  1. Poduzetnik podnosi zahtjev za kredit
  2. Financijska institucija donosi odluku
  3. Financijska institucija podnosi zahtjev za jamstvo
  4. HAMAG-BICRO-u donosi odluku o odobrenju jamstva
  5. Sklapanje Ugovora o kreditu i Ugovora o jamstvu
  6. HAMAG-BICRO izdaje jamstvo

  jamstva

  III. ESIF subvencija kamatne stope

  Financijski instrument smanjenja kamatne stope kod bankarskog kredita. Dogovorena suradnja sa sljedećim bankama;

  financijski partneri

  IV. ESIF mikro zajmovi

  ESIF mikro investicijski zajmovi

  mikro 1

  ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva

  mikro2

  V. ESIF mali zajmovi

  mali

   

  Za dodatna pitanjastojimo Vama na raspolaganju:

  M: +385/99 384 71 71

  E: info@pravaideja.eu

   

 • EU natječaji
  EU natječaji

  HORIZON 2020 – Pametni gradovi i zajednica

  - by Prava ideja

  Poziv je podijeljen na dva dijela:

  1. H2020-SCC-2014 – Ovaj podpoziv ima 3 cilja:

  • razvijanje okvira za zajedničko transparentno prikupljanje podataka i mjerenja uspješnosti kako bi omogućio usporedivost i replikaciju između identificiranja rješenja i najbolje prakse
  • uspostavljanje mreže za javnu nabavu u lokalnim upravama za pametna gradska rješenja
  • rješenja za pametne gradove i općine za integraciju energije, transporta, ICT sektora (demonstracije velikih razmjera – prvi projekti takve vrste)

  Budžet ovog poziva iznosi 92,320,000 eura.

  HORIZON 2020 – Pametni gradovi i zajednica

  2. H2020-SCC-2015 – Ovaj podpoziv ima 2 cilja:

  • rješenja za pametne gradove i općine za integraciju energije, transporta, ICT sektora(demonstracije velikih razmjera – prvi projekti takve vrste)
  • razvoj standardnih sustava za rješenja pametnih gradova i zajednica

  Budžet ovog poziva iznosi 108,180,000 eura.

  Prihvatljivi prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti.

   

 • EU natječaji
  EU natječaji

  HORIZON 2020 Efikasne građevine

  - by Prava ideja

  HORIZON 2020 Efikasne građevine

  Poziv HORIZON 2020 Efikasne građevine je podijeljen na dva dijela:

  1. HORIZON 2020  : cilj ovog pod poziva razviti je nove održive građevinske materijale, razvijanje inovativnog pristupa u izradi fasada, razvijanje metodologija za provjeru kvalitete za efikasne građevinske procese te podrška za unapređenje učinka projekata u ovom području. Budžet ovog pod poziva iznosi 49.500.000 eura.

  2. HORIZON 2020  – cilj ovog pod poziva razviti je inovativne alate za obnavljanje građevina, razviti inovativna rješenja termalne energije u stambenim zgradama, razviti integrirani pristup obnavljanju stambenih zgrada te razviti nove alate i metodologije za smanjivanje razlike između predviđene i stvarne potrošnje energije u zgradama. Budžet ovog pod poziva iznosi 64.000.000 eura.

  Prihvatljivi prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti.

 • EU natječaji
  EU natječaji

  HORIZON 2020 – Plavi rast

  - by Prava ideja

  HORIZON 2020 – Plavi rast

  Strategija Plavog rasta otvorit će nove prilike za međunarodnu suradnju u području istraživanja Atlantskog oceana te se očekuje da će se zahvaljujući aktivnostima unutar ove strategije do 2020. godine zaposliti čak sedam milijuna ljudi. natječaj je podijeljen u četiri dijela.

  Prihvatljivi prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Instituti, Fakulteti.