+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

ENERGETSKA UČINKOVITOST u ustanovama sektora javnog obrazovanja

ENERGETSKA UČINKOVITOST u ustanovama sektora javnog obrazovanja
13 srpnja, 2015 Prava ideja
NAJAVA 2020
Poziv se primjenjuje sukladno Prioritetnoj osi 4. “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”, Investicijskom prioritetu 4c “Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru”, Specifičnom cilju 4c1 “Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora”, Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.

Cilj poziva:

 

Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) koja ima cilj energetsku obnovu kojom će se postići energetske uštede – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.
Prihvatljivi prijavitelji:
  • Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova,
  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova,
  • Javne ustanove – vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

 

Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljiva projektna aktivnost je izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade i, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, izrada elaborata. Glavni projekt i elaborati trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15), propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i posebnim propisom.
Mjere energetske obnove koje mogu biti predviđene glavnim projektom: 
 • Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija,
 • Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava,
 • Zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE,
 • Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom,
 • Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom,
 • Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom ,
 • Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu i drugo,
 • Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
 • Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.
Iznos sufinanciranja: 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 5.000,00 kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava 200.000,00 kuna.

 

Stopa sufinanciranja: 
Intenzitet potpore iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova.
Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu