+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

HAMAG BICRO – financijski instrumenti

HAMAG BICRO – financijski instrumenti
14 siječnja, 2014 Prava ideja

logo-hamag

 

I. ESIF Ograničeno  portfeljno jamstvo

  1. Poduzetnik podnosi zahtjev za kredit
  2. Financijska institucija donosi odluku uzimajući u obzir jamstvo
  3. Financijska institucija sklapa Ugovor o kreditu
  4. Financijska institucija uključuje transakciju u portfelj i obavještava HAMAG BICRO

 

jamstvo

II. ESIF pojedinačna jamstva

  1. Poduzetnik podnosi zahtjev za kredit
  2. Financijska institucija donosi odluku
  3. Financijska institucija podnosi zahtjev za jamstvo
  4. HAMAG-BICRO-u donosi odluku o odobrenju jamstva
  5. Sklapanje Ugovora o kreditu i Ugovora o jamstvu
  6. HAMAG-BICRO izdaje jamstvo

jamstva

III. ESIF subvencija kamatne stope

Financijski instrument smanjenja kamatne stope kod bankarskog kredita. Dogovorena suradnja sa sljedećim bankama;

financijski partneri

IV. ESIF mikro zajmovi

ESIF mikro investicijski zajmovi

mikro 1

ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva

mikro2

V. ESIF mali zajmovi

mali

 

Za dodatna pitanjastojimo Vama na raspolaganju:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu