+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

IRI – Razvoj novih proizvoda

IRI – Razvoj novih proizvoda
15 siječnja, 2018 Prava ideja

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

 

CILJ ZAKONA

Povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj (IRI) i povećanje broja poduzetnika koji ulažu u IRI te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na IRI projektima.

NAJVIŠI IZNOS POTPORE

 • za pretežno temeljno istraživanje: do 300.000,00 eura po poduzetniku po projektu,
 • za pretežno industrijsko istraživanje: do 200.000,00 eura po poduzetniku po projektu,
 • za pretežno eksperimentalni razvoj: do 100.000,00 eura po poduzetniku po projektu,
 • za studije izvedivosti do 50.000,00 eura po studiji.
Ukupni iznosi mogu se povećati ako više od 50% troškova istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se pribavljaju isključivo za projekt, poduzetnik ugovori s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.
Najviši ukupni zbirni iznos potpore za IRI projekt je sljedeći:
 • za pretežno temeljno istraživanje: do 40 milijuna eura po poduzetniku po projektu,
 • za pretežno industrijsko istraživanje: do 20 milijuna eura po poduzetniku po projektu,
 • za pretežno eksperimentalni razvoj: do 15 milijuna eura po poduzetniku po projektu,
 • za studiju izvedivosti do 7,5 milijuna eura po poduzetniku po projektu.
Korisnik ostvaruje potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice za prihvatljive IRI projekata odnosno za studije izvedivosti, sukladno propisima o porezu na dobit odnosno porezu na dohodak, u sljedećim ukupnim postocima:
 • 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja,
 • 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja,
 • 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj,
 • 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.
Intenzitet potpore:
 • 100 % iznosa prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja,
 • 50 % iznosa prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja,
 • 25 % iznosa prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj,
 • 50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.
Intenziteti potpore za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj mogu se uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje i za eksperimentalni razvoj:
 • za 20-postotnih bodova za male poduzetnike te za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike
 • za 15-postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  • projekt uključuje učinkovitu suradnju
  • ako se rezultati projekta objavljuju širokoj javnosti na konferencijama, objavom u repozitorijima s otvorenim pristupom ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.
Intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se uvećati za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike i 20-postotnih bodova za male poduzetnike.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

Projekt može trajati najviše 3 godine.

Prihvatljivi su slijedeći troškovi:

 • troškovi osoblja, koji uključuju troškove plaća i naknada istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu u razmjernom dijelu radnog vremena,
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt,
 • troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt (do 30 % ukupnih prihvatljivih troškova),
 • izdaci poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), nastali izravno kao posljedica projekta,
 • dodatni režijski troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja,
 • izrada studije izvedivosti.
Neopravdani su troškovi u sektorima:
 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68),
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92),
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake 64, 65, 66),
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD oznake 87, 88),
 • trgovina na malo i veliko (NKD oznake 45, 46, 47).

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu