+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

R&D – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, Faza 2

R&D – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, Faza 2
10 veljače, 2020 Prava ideja

UID:
KK.01.2.1.02

POZIVATELJ:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

DATUM:
Od 17.02.2020. do 29.06.2020.

KOLIČINA SREDSTAVA:
770.000.000,00 kn

Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj.

Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu).

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 31. siječnja 2020. godine od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

PREDMET NATJEČAJA
Cilj ovog Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Temeljem ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja Strategije pametne specijalizacije RH kroz:

– potpore za projekte istraživanja i razvoja

– regionalne potpore za ulaganje

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Prihvatljivo je i partnerstvo.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

1) industrijsko istraživanje,
2) eksperimentalni razvoj,
3) studije izvedivosti.

INTENZITET POTPORE
1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima u svrhu provođenja vlastitih (in-house), ugovornih ili kolaborativnih istraživačko-razvojnih projekata usmjerenih na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

Potpora će biti dodijeljena ako je projekt istraživanja i razvoja u potpunosti obuhvaćen jednom ili više sljedećih kategorija:

1) industrijsko istraživanje;
2) eksperimentalni razvoj;
3) studija izvedivosti.

Intenzitet potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

1) 50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
2) 25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
3) 70 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.
*pod određenim uvjetima postotak sufinanciranja se može povećati

2. Regionalne potpore za ulaganje
Potpore se mogu dodijeliti poduzetnicima za početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se koristi u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta.

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade od 24. travnja 2014. godine. Intenzitet regionalne potpore za svakog Korisnika ne premašuje:

a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
c) 25% prihvatljivih troškova za velika poduzeća.

 

Kontaktirajte nas za više informacija!