+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU

JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZEĆA ULAGANJIMA U DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU
21 travnja, 2021 Prava ideja

Natječaj:
OTVOREN!

POZIVATELJ:
Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

DATUM:
Od 30.04.2021 do 30.05.2021.

KOLIČINA SREDSTAVA:
7.500.000.000,00 kn

PREDMET I CILJ NATJEČAJA
Podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova  kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja  stvaranja novih radnih mjesta.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Mikro, mali ili srednji poduzetnici.

C Prerađivačkoj industriji

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI
Prihvatljivi troškovi:
– ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata, preuređenje i modernizacija, nabava – – novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila, nabava softvera…),
– unaprjeđenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova,
– usavršavanje,
– uvođenje grijanja i hlađenje,
– promidžba i vidljivost,
– priprema projektne dokumentacije,
– savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti.

 

INTENZITET POTPORE
Intenzitet potpore:

VRSTA POTPORE/TROŠKA SREDNJI PODUZETNIK MIKRO I MALI PODUZETNIK
Regionalne potpore

35%

45%

Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja

50%

Potpore za usavršavanje

60%-70%

70%

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

50%

Potpore male vrijednosti – za pripremu dokumentacije projektnog prijedloga, implementaciju energetski učinkovitog grijanja i hlađenja, aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja .

75%

Bespovratna sredstva:

Minimalni iznos bespovratnih sredstava:  500.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.400.000,00 kn

 

Za više informacija vam stojimo na raspolaganju! 

 

EKIPA PRAVA IDEJA