+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

TURIZAM – Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora, s ciljem razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove

TURIZAM – Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora, s ciljem razvoja javne turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove
9 svibnja, 2014 Prava ideja

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini – otvoren do 1. svibnja 2020.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora iz Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu – Fond) za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.

Predmet sufinanciranja su:

  1.  Plaže
  2.  Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
  3.  Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:

A) Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije

B) Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine

 

NAMJENA SUFINANCIRANJA

1. Plaže
Uređenje plaža po izrađenom projektu koji je usklađen sa svim zakonskim
propisima prostornog uređenja, zaštite prirode i zaštite voda (kapitalna ulaganja).

Minimalni iznos potpore: 200.000,00 kn
Maksimalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
Nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije i multimedijalno opremanje centara za posjetitelje i interpretacijskih centara – projekti koji su do sada sufinancirani iz sredstava Ministarstva turizma i/ili EU fondova – kapitalna ulaganja.

Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
Maximalni iznos potpore: 1.000.000,00 kn

3. Javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma
a) Uređenje (lakši građevinski zahvati) i označavanje postojećih i novih
cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta (kapitalna ulaganja), sukladno Pravilniku o
p prometnim znakovima, signalizaciji i prometu na cestama (Narodne novine
92/19) i pripadajuće tehničke specifikacije prometnih znakova te Pravilniku o
turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (Narodne novine, broj 64/16).
b) Postavljanje servisnih stanica za popravak bicikla duž cikloturističkih ruta.
c) Postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na EuroVelo rutama,
međunarodnim pravcima cikloturističkih ruta, u gradovima na glavnim
cikloturističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija i sl.

d) Uređenje cikloturističkih odmorišta/vidikovca na cikloturističkim rutama (smart
odmorišta, nadstrešnice, stalci za bicikle, postavljanje info tabli o odmorištu i
relevantnim informacijama o lokalitetu/destinaciji i sl.).*
*Cikloturističkim odmorištem se ne smatra izletište za lokalno stanovništvo.
Opći uvjet (za označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta) da je izrađen prometni elaborat sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)

Neće se sufinancirati troškovi izrade bilo koje vrste projektne dokumentacije.

Minimalni iznos potpore: 100.000,00 kn
Maximalni iznos potpore: 500.000,00 kn