+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

Kompetentnost i razvoj MSP

Kompetentnost i razvoj MSP
16 travnja, 2015 Prava ideja

 


ID-10087051

Cilj ovog otvorenog poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće.

Prihvatljive aktivnosti: 

1. Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje. Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove:

 1. priprema zemljišta
 2. krčenje zemljišta
 3. trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta
 4. komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole
 5. nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 6. troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 7. ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta
 8. nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 9. troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
 10. nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, ako udovoljava čl. 7 Programa potpora

2. Potpore za savjetodavne usluge mogu se dodijeliti za troškove savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti i koje nisu vezane uz stalne ili periodične aktivnosti, a uključuju troškove:

 1. usluga upravljanja projektom
 2. usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta
 3. usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt)
 4. usluge revizije za verifikaciju troškova projekta

3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima, mogu se dodijeliti za troškove nastale za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora

4. Potpore za usavršavanje se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju

5. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove pripreme natječajne dokumentacije za projekt ulaganja, troškove vezane za implementaciju sustava grijanja i hlađenja te troškove vezani za aktivnosti promocije i vidljivosti projekta ulaganja

Iznos sufinanciranja: 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.

Stope sufinanciranja:

Intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA