+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

ESIF krediti za rast i razvoj

ESIF krediti za rast i razvoj
2 veljače, 2015 Prava ideja

preuzmi

Projekti  privatnog sektora se sufinanciraju sredstvima Europskih i investicijskih fondova (ESI fondovi).

Korisnici kredita su svi oni koji se bave ekonomskom aktivnošću bez obzira na pravni oblika ali moraju zadovoljavati uvjete ESI fondova. Poslovne banke koje su dogovorile suradnju s HBOR-om dužne su sredstva kredita plasirati krajnjim korisnicima.

CILJ HBOR-a:

  1. Olakšati i poticati apsorpciju ESI fondova te posredno doprinijeti održivom razvoju i uravnoteženom gospodarskom rastu;
  2. Postati prepoznatljivi kao ključan i kvalitetan partner za EU sufinanciranje među korisnicima EU projekata te drugim relevantnim dionicima.

 

U suradnju sa poslovnim bankama HBOR nudi;

  1. KREDITNO POSLOVANJE
  2. GARANTNO POSLOVANJE
  3. INFORMATIVNA ULOGA I PARTNERSTVO S KLJUČNIM DIONICIMA
  4. MANDATNI POSLOVI

 

 

Ključne značajke financijskog instrumenta “ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ”

hbor krediti

Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez naknada odobravaju se putem Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d.

 

HBOR i Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“. Potpisivanjem ovog Sporazuma poduzetnicima je omogućen lakši pristup financiranju uz niske kamatne stope i bez redovnih naknada koje se naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita.

 

NISKE KAMATNE STOPA I BEZ REDOVNIH NAKNADA

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50 posto iz izvora Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 posto, a 50 posto iz izvora poslovnih banaka po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati poslovna banka. Ovakav način financiranja znači da će u konačnici kamatna stopa za poduzetnike biti upola niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

Dodana vrijednost „ESIF Kredita za rast i razvoj“ za poduzetnike bit će i oslobađanje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i sklapanja ugovora o kreditu te redovnog korištenja kredita.

 

POVOLJNI DUGOROČNI KREDITI ZA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Krajnji korisnici „ESIF Kredita za rast i razvoj“ mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci, a dopuštena su ulaganja u djelatnostima prerađivačke industrije, turizma te kreativne industrije i usluga temeljenih na znanju.

Namjena za koju se sredstva mogu odobriti su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava, a do 30 posto iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s predmetnom investicijom.

Krediti se odobravaju na rok do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Najniži iznos kredita može biti 100 tisuća EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok je najviši 3 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10 milijuna EUR u kunskoj protuvrijednosti za sektor turizma. Ukupni kreditni potencijal „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200 milijuna EUR.

 

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu