+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

KREDITI – najpovoljniji krediti za poljoprivredu

KREDITI – najpovoljniji krediti za poljoprivredu
12 rujna, 2018 Prava ideja

FI-ruralni-razvoj-logo-300x200

Pojedinačna JAMSTVA za ruralni razvoj

 

ZNAČAJKA / INSTRUMENT Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj
Ciljana skupina mirko, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR 2014.-2020. prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Maksimalni iznos jamstva 1.300.000 EUR
Maksimalna stopa jamstva do 70%
do 80% za mlade poljoprivrednike* i mljekarski sektor
Minimalno trajanje jamstva 12 mjeseci
Maksimalno trajanje jamstva 15 godina
Namjena kredita za koji se izdaje jamstvo osnovna i povezana obrtna sredstva
Udio obrtnih sredstava do 200.000 EUR, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši
Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva) 0,25% iznosa odobrenog jamstva
0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor
Obuhvat jamstva glavnica kredita
Potpora Potpora male vrijednosti (de minimis) i/ili državna potpora (ABER / GBER) i/ili javna potpora u skladu s Prilogom 2 Uredbe (EU) br. 1305/2013
Instrumenti osiguranja Zadužnice subjekta, vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika

 

 

KREDIT – Mikro zajam za ruralni razvoj

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mikro zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos Od 1.000 EUR do 25.000 EUR
Kamatna stopa* – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
– 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci
Rok otplate Do 5 godina, uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora De minimis, javna potpora
Namjena – osnovna sredstva
– obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

 

KREDIT – Mali zajam za ruralni razvoj

Značajka /
Proizvod (financijski instrument)
Mali zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupina Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR
Kamatna stopa* – 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
– 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci
Rok otplate Do 10 godina, uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora – De minimis, javna potpora
Namjena – osnovna sredstva
– obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

 

HBOR KREDIT – INVESTICIJE PRIVATNOG SEKTORA

1. KORISNICI KREDITA
Poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge i ustanove.

2. NAMJENA KREDITA
ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, ulaganja u istraživanje i razvoj i uvođenje novih proizvoda ili usluga, poticanja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, turističkih kapaciteta i sadržaja te poticanja novog zapošljavanja.
obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

3. NAČIN KREDITIRANJA
kreditiranje u suradnji s poslovnim bankama (putem poslovnih banaka ili po modelu podjele rizika) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi poslovnoj banci,
izravno kreditiranje korisnika kredita (osim OPG-ova koji nisu u sustavu PDV-a i udruga) – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u.

4. IZNOS KREDITA
u pravilu se ne odobravaju krediti u iznosu nižem od 200.000,00 kn
najviši iznos kredita nije ograničen, već ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i raspoloživim izvorima financiranja HBOR-a, pri čemu se može kreditirati do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a*.
*HBOR može razmotriti kreditiranje 100% predračunske vrijednosti s PDV-om ako korisnik kredita isporučuje dobra ili obavlja usluge koje su izuzete od obračunavanja PDV-a ili za korisnike kredita koji ne posluju u sustavu PDV-a.

6. KAMATNA STOPA

1,5% GODIŠNJE, FIKSNA
KRITERIJI: za poslovne subjekte koji su tržišno konkurentni* i ulažu u djelatnosti od posebnog interesa*
Mogućnosti sniženja:
– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih**
do – 1,5 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine***

2% GODIŠNJE, FIKSNA

KRITERIJI: za poslovne subjekte koji ulažu na posebna područja RH* i tržišno su konkurentni*
Mogućnosti sniženja:
– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih**
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine***

3% GODIŠNJE, FIKSNA

KRITERIJI: za ostale poslovne subjekte
Mogućnosti sniženja:
– 0,2 postotna boda za zapošljavanje mladih**
do – 2 postotna boda uz subvenciju Županije/Grada/Općine***

LEGENDA:

*Posebna područja RH, djelatnosti od posebnog interesa i kriteriji za definiranje tržišno konkurentnih subjekata nalaze se u Općim kriterijima prihvatljivosti, koji čine sastavni dio ovog programa.

Uvjeti za sniženje kamatnih stopa

**Sniženje kamatne stope za zapošljavanje mladihIzjava MSPIzjava Mid-Cap

***Sniženje kamatne stope uz subvenciju Županije/Grada/Općine

 

 

Za više informacija Vam stojimo na raspolaganju!

M: +385 99 384 7171

E: info@pravaideja.eu