+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

Poljoprivreda – Grad ZAGREB 2020

Poljoprivreda – Grad ZAGREB 2020
23 ožujka, 2018 Prava ideja

Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020.

Na temelju članka 7. Odluke o dodjeli izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19) gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba u 2020. godini.

KORISNIK POTPORE:

2.1.Korisnik potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada može biti mikro, mali i srednji poduzetnik definiran u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima sukladnima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193 od 1. srpnja 2014. – u daljnjem tekstu: Uredba 702/2014), upisan u Upisnik poljoprivrednika koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

2.2.Korisnik potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta može biti poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednika koji djeluje u poljoprivrednom sektoru i koji je stvarno proizvodio zadnjih pet godina prije zatvaranja.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

3.1.Prihvatljivi troškovi za premještaj poljoprivrednih zgrada su:

– troškovi rastavljanja, premještanja i ponovne izgradnje postojećih objekata,

– troškovi rastavljanja, premještanja i ponovne izgradnje čime se ti objekti moderniziraju ili se povećaju proizvodni kapaciteti.

3.2.Prihvatljivi troškovi za zatvaranje proizvodnih kapaciteta su:

– naknada za gubitak vrijednosti imovine u visini njezine trenutačne prodajne vrijednosti,

– naknada za uništenje proizvodnog kapaciteta.

ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

Rok za podnošenje zahtjeva na natječaj je 20.04.2020.

 

Za više informacija stojimo Vam na raspolaganju!

E: info@pravaideja.eu

M: +385 99 384 7171