+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

POLJOPRIVREDA – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (MJERA 6)

POLJOPRIVREDA – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja (MJERA 6)
18 rujna, 2014 Prava ideja

logo

6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Korisnici: Osobe starosti 18 – 40 godina, koje posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

Financiranje:

Iznos potpore: 50.000 EUR

Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

 

6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u

Operacije:

  1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti:
   • turizam u ruralnom području,
   • tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira,
   • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu,
   • prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda.

Korisnici: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana OPG-a koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima

Financiranje:

Iznos potpore: 50.000 EUR

Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (ekonomska veličina od 2.000 eura do 7.999 eura)

Aktivnosti:

  1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata,
  3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta,
  7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
  9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Financiranje:

Iznos potpore: 15.000 EUR

Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova

 

6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Operacije:

  1. ulaganja u turizam na ruralnom području,
  2. prerada i trženje proizvoda,
  3. ulaganja u djelatnosti za izradu suvenira, tradicijske i umjetničke obrte,
  4. pružanje usluga u ruralnim područjima (veterinarske usluge, usluga opskrbe stanovništva ruralnih područja, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe),
  5. ulaganja u radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, ICT centre,
  6. ulaganja u dječje vrtiće, igraonice za djecu, sportsko-rekreativne centre,
  7. ulaganja u postrojenja na obnovljive izvore energije.

Korisnici: mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti, trgovačka društva ili zadruge

Financiranje:

Iznos potpore: 3.500 – 200.000 EUR

Intenzitet potpore: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

03_Logotip+napis centralna postavitev PRAVA IDEJA