+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

POLJOPRIVREDA – Sufinanciranje za poljoprivrednike uz EAFRD

POLJOPRIVREDA – Sufinanciranje za poljoprivrednike uz EAFRD
9 travnja, 2014 Prava ideja

 logo

 

Zajednička poljoprivredna politika za razdoblje 2014. – 2020.

Nova Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) promiče raznolikost i kvalitetu, poštujući veliku raznolikost europskih poljoprivrednih tradicija. To čini na način da bolje cilja javnu podršku, smanjuje jaz u plaćanjima za različite zemlje i regije EU-a i pruža podršku svim različitim vrstama poljoprivrednih gospodarstava i poljoprivrednih običaja, bilo da su veliki ili mali, obiteljski, konvencionalni ili biološki. Potiče zapošljavanje, poduzetništvo i opskrbu lokalnom hranom. Pomaže poljoprivrednicima da moderniziraju svoja gospodarstva i da ulažu sredstva i drugdje osim u proizvodnju hrane.

Glavni fokus ZPP je stavljen na ekološke izazove i ruralni razvoj, a cilj je sigurnost opskrbe hranom europskih potrošača, održiva proizvodnja kvalitetnih namirnica te očuvanje prirodnih resursa i biološke raznolikosti, kao i povratak mladih na selo. U cijeloj Europskoj uniji ima tek sedam posto poljoprivrednika mlađih od 45 godina, dok u Hrvatskoj ta brojka iznosi četiri posto mlađih od 35 godina. Novost je da će mladi do 40 godina starosti imati pravo na dva posto ukupne nacionalne omotnice poljoprivrednih potpora ukoliko su nositelji svojih gospodarstava, a potpore će se isplaćivati kroz pet godina. Ovim dodatnim poticajima za mlade poljoprivrednike taj bi se postotak, nadaju se u Uniji, trebao povećati.

Jednokratne potpore za poljoprivredna gospodarstva zamijenit će se višenamjenskim sustavom potpora. Uz osnovne, dodatne potpore će se isplaćivati poljoprivrednicima koji se bave ekološkom proizvodnjom te onima u područjima s prirodnim ograničenjima. Dodatna novost je da će svi poljoprivrednici s više od 15 tisuća obradivih hektara najmanje pet posto površine morati posvetiti ekološkom uzgoju. Trideset posto izravnih plaćanja i isto toliko sredstava za ruralni razvoj bit će poticaji za održivu proizvodnju, osigurane su i sigurnosne mjere za poljoprivrednike u slučaju neočekivanih okolnosti, poput kriza ili klimatskih utjecaja

U razdoblju od 2014. do 2020. za program ruralnog razvoja Hrvatske predviđeno je 2,33 milijarde eura, a Hrvatska je najavila da će oko 15% tih sredstava biti usmjereno na izravna plaćanja.

 

 

EU ZAKONODAVSTVO

1. UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1303/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
2. UREDBA (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1305/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
3. UREDBA (EU) br. 1310/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1310/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
4. UREDBA (EU, Euratom) br. 966/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU, EURATOM) No 966/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
5. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 808/2014 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 808/2014
6. DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 907/2014 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 907/2014
7. UREDBA (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA REGULATION (EU) No 1306/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
8. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 809/2014 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 809/2014
9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 834/2014 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 834/2014

 

HR ZAKONODAVSTVO

1. Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
2. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/1341/14107/14)
3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)
4. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014)

 

PRAVILNICI -> poveznica

 

Sa višegodišnjim iskustvom iz Sloveniju u provođenju EAFRD politike i pisanja projekta za bespovratna sredstava poljoprivrednika možete se na nas obratiti sa svim pitanjima! 

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu

Poljoprivreda u EAFRD