+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
20 siječnja, 2016 Prava ideja

ID-100364293

Natječaj je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava poduzetnicima koji se bave istraživanjem i razvojem s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanja njihove suradnje s ustanovama iz sektora istraživanja i razvoja.
Predmet ulaganja mora biti područje vezano za prioritetna tematska područja i međusektorske teme definirane u Strategiji pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaju mogu sudjelovati mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje koje svojim znanjem i istraživačkim kapacitetima doprinose u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

 

TEMATSKA PRIORITETNA PODRUČJA S3
            POD-TEMATSKA PRIORITETNA PODRUČJA S3 ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA ENERGIJA I ODRŽIVI OKOLIŠ PROMET I MOBILNOST SIGURNOST HRANA I BIO-EKONOMIJA
Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja Energetske tehnologije, sustavi i oprema Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

 

Kibernetička sigurnost Održiva proizvodnja i prerada hrane
Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine

i dijagnostike

Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali Ekološki prihvatljiva prometna rješenja Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene Održiva proizvodnja i prerada drva
Nutricionizam Inteligentni transportni sustavi i logistika Program protuminskog djelovanja
HORIZONTALNE TEME
KET ICT

Prihvatljive aktivnosti:

  1. aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje uključuju minimalno jednu od kategorija istraživanja i razvoja: temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti,
  2. aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu s ciljem jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

 

Prihvatjivi troškovi:

Prilikom dodjele potpora za projekte istraživanja i razvoja, prihvatljivi troškovi su sljedeći:

  1. troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu
  2. troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
  3. troškovi zgrada i zemljišta (do 10%), u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
    troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt
  4. dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
  5. troškovi studije izvodljivosti.

Intenzitet potpore

Ukupna alokacija poziva za bespovratna sredstva                                            748.000.000,00 HRK Skupina 1.

 

alokacija za projekte ukupne  vrijednosti do 1.500.000,00 HRK

300.000.000,00 HRK
Skupina 2.

 

alokacija za projekte ukupne vrijednosti iznad 1.500.000,00 HRK

448.000.000,00 HRK
POTPORE IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Najniža vrijednost potpore Najviša vrijednost potpore
Potpore za projekte istraživanja i razvoja 190.000,00 HRK 56.000.000,00 HRK
Regionalne potpore za ulaganje 190.000,00 HRK 56.000.000,00 HRK

 

 

 

MAKSIMALNI INTENZITETI POTPORA

Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner na projektu i ne-Korisnik državne potpore)
Potpore za projekte istraživanja i razvoja        
Temeljno istraživanje 100% 100% 100% 100%
Industrijsko istraživanje 70% 60% 50% 85%
 Podložno učinkovitoj suradnji

Podložno opsežnom širenju znanja

80% 75% 65% 85%
Eksperimentalni razvoj 45% 35% 25% 85%
Podložno učinkovitoj suradnji

Podložno opsežnom širenju znanja

60% 50% 40% 85%
Potpore za studije izvedivosti 70% 60% 50% /
Regionalne potpore za ulaganje[1] 45% 35% 25% /

[1] Isključivo u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu