+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

NAJPOVOLJNIJI krediti za poljoprivredu

NAJPOVOLJNIJI krediti za poljoprivredu
12 rujna, 2018 Prava ideja

tractor-3637477_1920

Mikro i Mali zajmovi namijenjeni su poljoprivrednicima, prerađivačima poljoprivrednih proizvoda te subjektima koji djeluju u sektoru šumarstva, i to u sljedećim tipovima operacija:

  1. ·         4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
  2. ·         4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
  3. ·         4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
  4. ·         4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
  5. ·         4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
  6. ·         6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
  7. ·         8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko uzgojnim radovima
  8. ·         8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

 

Mikro i Malim zajmovima moguće je financirati i troškove koji nisu prihvatljivi za bespovratna sredstva (kao što su primjerice kupnja živih životinja, jednogodišnjeg bilja, rabljene opreme, obrtna sredstva), a glavne značajke zajmova su:

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Ciljna skupina Mikro, mali subjekti gospodarstva
Namjena zajmova Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
Iznos u EUR 1.000 – 25.000 EUR (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim  primateljima
Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nije obvezno vlastito učešće krajnjeg primatelja
Kamatna stopa 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor
Rok korištenja 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok i način otplate Do 5 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Državna potpora
De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

 

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Ciljna skupina Mikro, mali i srednji subjekti gospodarstva
Namjena zajmova Investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući i obrtna sredstva do najviše 30% ukupnog iznosa zajma
Iznos u EUR 25.001 – 50.000 EUR (isplate krajnjim primateljima vršiti će se u kunama)
Naknada za obradu zahtjeva Ne naplaćuje se krajnjim primateljima
Druge naknade i uvjeti Nema naknade za rezervaciju sredstava, interkalarne kamate, naknade za prijevremenu otplatu kredita te nema vlastitog učešća
Kamatna stopa 0,5% i 1,0% – ovisno o razvijenosti JLS ulaganja; 0,1% za mljekarski sektor
Rok korištenja 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci, ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok i način otplate Do 10 godina uz uključeni poček; kvartalna otplata, kvartalna otplata glavnice i kamate
Instrument osiguranja Zadužnice poslovnog subjekta/vlasnika i ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Državna potpora De minimis; u skladu s Aneksom II Uredbe (EU) br. 1305/2013

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati :

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu