+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima ( MJERA 6.4. )

Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima ( MJERA 6.4. )
22 srpnja, 2014 Prava ideja
tractor-3637477_1920
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova do 200.000 EUR.

 

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva

 

Iznos potpore po korisniku je najniži iznos 3.500 eura i najviši iznos je 200.000 eura.

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva – OPG, OBRT, PRAVNA OSOBA


 

Putem navedene operacije moguća su ulaganja u sektor:

 1. ruralnog turizma,
 2. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda i
 3. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

 

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 1. biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 2. projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
 3. pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
 4. kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 5. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 6. fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 7. imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje.
 8. projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 9. djelatnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede
 10. korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo

 

 

Jenny & Jay's Cafe

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu