+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

TURIZAM 2020

TURIZAM 2020
19 veljače, 2018 Prava ideja

UID:
Mjera 6.4.1

POZIVATELJ:
Ministarstvo poljoprivrede

DATUM:

NAJAVA za 2020. godinu

KOLIČINA SREDSTAVA:

Svrha natječaja

Svrha ovoga Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 2.000 eura

Visina javne potpore

Od 3.500 eura do najviše 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine

images (4)

Bespovratna sredstva za ruralni turizam do 200.000 eura – Mjera 6.4 – EU fondovi

 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi), trgovačka društva i obrti upisani u Upisnik poljoprivrednika imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva za svoja ulaganja u ruralnom turizmu i drugim aktivnostima u ruralnom području.
Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata. Projektna sredstva mogu se dobiti i za kupnju zemljišta u iznosu od maksimalno 10% od ukupnog troška projekta.

Objava natječaja 
očekuje se tijekom 2020. godine i podrazumijeva ulaganje u razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Kroz Mjeru 6.4 postoji  mogućnost ishođenja do 70% od istih ulaganja bespovratno, u iznosu do 200.000 eura.
Bespovratna sredstva u predmetnom iznosu moguće je ishoditi za razvoj i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti. U nepoljoprivredne djelatnosti uključene su sljedeće aktivnosti:
 1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 2. tradicijski obrti, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 

 1. biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 2. projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
 3. pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
 4. kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 5. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 6. fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 7. imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 8. projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 9. korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

Potrebno je napomenuti da od 2021. godine kreće novi Program ruralnog razvoja (2021.-2027. godine) koji će donijeti nove smjernice i promjene u pogledu iznosa bespovratnih sredstava i aktivnosti ulaganja.

 

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu