+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

TURIZAM – Transnacionalni kulturni turistički proizvodi i turizam za sve

TURIZAM – Transnacionalni kulturni turistički proizvodi i turizam za sve
20 kolovoza, 2014 Prava ideja

 Ovaj poziv se sastoji od dvije teme:

Tema A: Projekti suradnje za potporu transnacionalnog turizma temelji se na europske kulturne i industrijske baštine
 
Ova tema nadopunjuje regionalne i nacionalne politike kroz podršku trans-europske suradnje usmjerene ka razvoju inovativne transnacionalne proizvode kapitaliziranjem europskog kulturnog i / ili industrijskog naslijeđa, s ciljem da doprinose:
1) diverzificirati europsku turističku ponudu; i / ili
2) ekonomska obnova i otvaranje novih radnih mjesta u (post) industrijskim regijama.
 
Tema B: Poticanje pristupačnijeg turizama za poduzetništvo i upravljanje
 
Ova tema sastoji se od podrške razvoju i pružanje dostupnosti u turizmu “Jačanje kapaciteta” turističkim menadžerima i poduzetnicima. Njegov krajnji cilj je potaknuti unos poslovne prakse i strateško planiranje te “Univerzalni dizajn”  u sektor turizma.
 
Kandidati mogu podnijeti prijedlog za obje teme, ali u dvije odvojene prijave.
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
 
  • Projekti vezani za kulturnu i industrijsku baštinu – Prijaviti se može konzorcij od najmanje pet pravnih osoba iz pet zemalja EU, s time da jedan partner mora biti tijelo javne vlasti i najmanje dva SME-a.
  • Projekti vezani uz pristupačni turizam – Prijaviti se može konzorcij od najmanje tri pravne osobe, od kojih jedna mora biti tijelo javne vlasti, jedna obrazovna ustanova i jedna strukovna udruga ili komora.
 
Iznos sufinanciranja: Maksimalan iznos sufinanciranja je 250.000 eura za prvi dio te 180.000 eura za drugi dio.
 
Stopa sufinanciranja:  Maksimalna stopa sufinanciranja je 75% prihvatljivih troškova projekta.