+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

Ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (ruralni turizam i dr.) – 6.2.

Ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti (ruralni turizam i dr.) – 6.2.
19 veljače, 2018 Prava ideja

UID:
Mjera 6.2.1.

POZIVATELJ:
Ministarstvo poljoprivrede

DATUM:

NAJAVA za 2020. godinu

KOLIČINA SREDSTAVA:

Svrha natječaja

Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Korisnici

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ekonomske veličine najmanje 1.000 eura

Visina javne potpore

50.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova do 50.000 EUR.
Uskoro očekujemo raspisivanje natječaja za Mjeru 6.2. putem koje poljoprivredna gospodarstva mogu dobiti potporu u iznosu od 50.000 eura bespovratno. Ministarstvo poljoprivrede objavilo je nacrt natječaja za Mjeru 6.2. na portalu e-savjetovanje gdje su svi zainteresirani mogli iznijeti svoje prijedloge i iskazati vlastita mišljenja u svezi natječaja. Za više informacija te provjeru svih uvjeta natječaja možete se obratiti na broj telefona: 099 384 7171

Predmetni natječaj namijenjen je isključivo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) i pravnim osobama (obrt, trgovačko društvo) koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno godinu dana (u trenutku objave nacrta Natječaja – 14.02.2020.).

Mjera 6.2. omogućuje ishođenje bespovratnih sredstava za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u iznosu od 50.000 eura s intenzitetom potpore 100%. Isplatu je moguće dobiti u 2 rate pri čemu se prva rata u iznosu od 25.000 eura isplaćuje avansno, dok za preostali dio od 25.000 eura treba osigurati vlastita sredstva ili kredit te se povrat isplaćuje na kraju ulaganja nakon realizacije svih projektom planiranih aktivnosti.

Uvjeti prihvatljivosti:
  • Korisnik ni njegova povezana poduzeća, kao ni fizičke osobe u svojstvu nositelja/članova OPG-a, vlasnika obrta, odgovorne osobe u pravnoj osobi ne smiju biti registrirani u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za nijednu djelatnost unutar sektora za koji se traži potpora.
  • Korisnik mora imati sjedište poljoprivrednog gospodarstva u JLS (jedinici lokalne samouprave) u kojoj će se projekt odvijati ili u susjednoj JLS.
  • Naselje u kojem se obavlja ulaganje ne smije imati više od 5.000 stanovnika.
  • U sektoru turizma u ruralnim područjima ulaganja u smještajne kapacitete prihvatljiva su samo u naseljima do 5.000 stanovnika unutar JLS koje su prema indeksu razvijenosti svrstane u skupine od I-VI.
  • Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura.
  • Neprihvatljive aktivnosti su: rabljena mehanizacija, vozila, plovila, strojevi, i oprema (izuzev opreme/linija za preradu) i kupovina vozila namijenjena za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu.
  • Projektom korisnik mora očuvati postojeća radna mjesta ili stvoriti nova radna mjesta najkasnije u periodu unutar 24 mjeseca od datuma podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu

Trajanje projekta

Trajanje projekta može trajati najduže: do 24 mjeseca za građenje ILI do 12 mjeseci za opremanje.

Predmetni uvjeti odnose se na uvjete iz Nacrta natječaja zbog čega postoji mogućnost njihove promjene, posebno uvjeta koji se odnosi na ograničavanje ulaganja u smještajne kapacitete unutar JLS svrstane u skupine od I-VI prema indeksu razvijenosti.

Ukoliko vas zanima mjera koja omogućuje ishođenje bespovratnih sredstava (do 200.000 eura) za razvoj već postojeće nepoljoprivredne djelatnosti u sklopu postojećeg poljoprivrednog gospodarstva pročitajte više o Mjeri 6.4.1.

 

 

Jenny & Jay's Cafe

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu