+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

Zakon o poticanju ulaganja – OPREMA i R&D

Zakon o poticanju ulaganja – OPREMA i R&D
7 veljače, 2017 Prava ideja

industry-2630319_1920

Prihvatljive aktivnosti

 1. proizvodno-prerađivačke aktivnosti,
 2. razvojno-inovacijske aktivnosti,
 3. aktivnosti poslovne podrške,
 4. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.

Potporama se osigurava jedan ili više ovih ciljeva:

 1. unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
 2. veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
 3. razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti,
 4. povećanje poduzetničke konkurentnosti,
 5. ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske.

Pojmovi

Ulaganje, početno ulaganje, odnosno projekt ulaganja je početno ulaganje za mikro, male, srednje i velike poduzetnike u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore:

 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja ili
 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike ili
 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja.

Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

 

Veliki projekti ulaganja odnose se na početne projekte ulaganja s prihvatljivim troškovima višim od iznosa od 50.000.000,00 eura.

 

Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu poslovne jedinice korisnika potpore u iznosu protuvrijednosti kuna najmanje 5.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, i to unutar razdoblja od tri godine nakon završetka radova.

 

Projekt ulaganja za koji se odobravaju potpore za radno intenzivne projekte ulaganja predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore koja omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka ulaganja.

Prihvatljivi troškovi ulaganja

 1. Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
  • -> Prihvatljivi troškovi ulaganja u materijalnu imovinu znači da nabavljena imovina treba biti nova, odnosno ne prije korištena.
  • -> Troškovi povezani sa zakupom materijalne imovine mogu se uzeti u obzir uz uvjet da za postrojenja ili strojeve, zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu.
  • -> Prihvatljivi troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu mogu uključivati stjecanje nematerijalne imovine putem prijenosa tehnologije poput patenata, licenci, know-how, ili nepatentiranog stručnog znanja. Za velike poduzetnike troškovi stjecanja nematerijalne imovine prihvatljivi su samo do granice od 50 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja za projekt. Kod mikro, malih i srednjih poduzetnika u obzir se uzimaju ukupni troškovi povezani s nematerijalnom imovinom.
 2. Prihvatljivi troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem izračunavaju se kao troškovi plaća.

Vlastita sredstva na projektu

Izvori financiranja projekta ulaganja moraju biti minimalno 25 % visine prihvatljivih troškova ulaganja osigurani od strane korisnika potpore iz vlastitih izvora ili kroz vanjsko financiranje, i ne smiju sadržavati nikakvu državnu potporu.

Vrste potpora

Potpore za mikro poduzetnike

Porezne potpore za SME poduzeća

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

Potpore za veliko ulaganje

 

POVEZNICA na Vodic kroz zakon o poticanju investicija OVDJE!

 

Jenny & Jay's Cafe

Za sva dodatna pitanja o EU fondovima nas možete kontaktirati na:

M: +385/99 384 71 71

E: info@pravaideja.eu