+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

Izrada lokalne razvojne strategije

Usluge

Izrada lokalne razvojne strategije

PRAVA IDEJA pruža edukacijske usluge izrade lokalna razvojna strategija

13
Godina iskustva

5
Stručnjaka

PRAVA IDEJA pruža edukacijske usluge izrade lokalna razvojna strategija (LRS). LRS određena je pravilnikom o provedbi Mjere 202 “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja” unutar IPARD programa. Svaka Lokalna akcijska grupa (LAG) mora imati izrađenu lokalnu razvojnu strategiju (LRS)

Izrađuju ju članovi javnog, privatnog i civilnog sektora primjenom “bottom up” načela (pristup odozdo prema gore), poštivajući načela LEADER-a. Glavni je cilj LRS utvrditi strateške ciljeve, prioritetna područja djelovanja, mjere za razvojne projekte, mehanizme provedbe a sve u svrhu smanjenja razlike u razvijenosti prema načelima održivog razvoja i postizanja konkurentnosti kroz realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

LRS mora sadržavati sljedeće elemente:

  • grafički prikaz područja LAG-a,
  • SWOT analizu LAG-a,
  • opis značajki partnerstva i uključenost dionika u proces izrade LRS,
  • kriterije za odabir projekta LAG-a,
  • mjerljive ciljeve i provedbene aktivnosti,
  • usklađenost s strateškim dokumentima,
  • financijski plan za provedbu aktivnosti.