+385 (99) 384 71 71 info@pravaideja.eu

Priprema natječajne dokumentacije

Usluge

Priprema natječajne dokumentacije

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju otvaraju se nove mogućnosti financiranja investicija kroz EU fondove. Na raspolaganju za korištenje će biti više od milijardu eura godišnje iz Strukturnih fondova.

13
Godina iskustva

5
Stručnjaka

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju otvaraju se nove mogućnosti financiranja investicija kroz EU fondove. Na raspolaganju za korištenje će biti više od milijardu eura godišnje iz Strukturnih fondova. Kako bi došli do sredstava iz tih fondova prijavitelji moraju kvalitetno razraditi projektnu ideju i napisati projektni prijedlog koji zadovoljava sve uvjete pojedinačnog natječaja, pritom pazeći na sve detalje vezane uz strukturu i logičnost prijave te prikladnu EU terminologiju.

PRAVA IDEJA nudi visoku razinu stručnosti i znanja, kako bi omogućila svojim klijentima da dobiju bespovratna sredstva. Priprema natječajne dokumentacije uključuje slijedeće aktivnosti: pripremu opisa natječajnih uvjeta, pripremu jedinstvenih obrazaca za planiranje projekata, prilagodbu projekta uvjetima natječaja, konzultacije za koordiniranje projekta sa prijavom na natječaj, priprema sažetka prijave na natječaj, koordinacija kod pripreme potrebna dokumentacije, pronalazak domaćih i stranih partnera u slučaju da natječaj to zahtjeva kao i pravovremenu predaju prijave i druge potrebne popratne dokumentacije.

Postoje tri vrste natječaja i javnih poziva na koje se prijavitelji mogu prijaviti:

1. Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava iz državnog proračuna;
Sredstva poreznih obveznika koja se usmjeravaju u državni proračun, vraćaju se gospodarstvu države putem natječaja za bespovratna sredstva (potpora, dotacija, darovnica). Svaka država može upotrebljavati politiku subvencija gospodarstva kako bi postigla gospodarsku rast. Za nerazvijena područja svijeta postoje fondovi (kao IMF i drugi), koji pružaju te mogućnosti gospodarstvu jer pojedinačne države nemaju dovoljno vlastitih sredstava. Prema Zakonu o državnim potporama, tijela državne uprave i jedinice regionalne i lokalne samouprave dodjeljuju potporu pravnim i fizičkim osobama koje sudjeluju u prometu robe i usluga obavljajući gospodarsku djelatnost.

2. Javne nabave za pružanje usluga, nabavu robe i obavljanje radova;
Prema Zakonu o javnoj nabavi, javni naručitelji su: Republika Hrvatska, jedinice lokalne i regionalne samouprave, zajednica RH i jedinice lokalne samouprave te pravne osobe koje nemaju industrijski ili trgovački značaj. Sektorski naručitelji su javni naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti kada nabavljaju robu, radove ili usluge. Također su naručitelji trgovačka društva u kojima javni naručitelji imaju posredan ili neposredan prevladavajući utjecaj na osnovi njihova vlasništva i subjekti koji obavljaju jednu od djelatnosti ili kombinaciju tih djelatnosti kada nabavljaju robu, radove ili usluge.

3. Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava i javne nabave u programima Unije
Svrha natječaja za dodjelu bespovratnih sredstva je pružanje potpore neprofitnim i nekomercijalnim projektima iz svih sektora koji su od opće društvene koristi i dobrobiti. Svaki je korisnik dužan sufinancirati projekt, ovisno o pravilima pojedinog natječaja. Javne nabave za izvođenje usluga, radova i nabavu dobara su komercijalni natječaji u kojima se traže ponuđači koji će izvršiti jednu ili više djelatnosti usluga, radova ili nabave opreme.